akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Stronę dla Obywateli budują obywatele. Nie biznesmeni, politycy czy "działacze". Strona ma przybliżać to, co ważne dla mieszkańców miasta. Tutaj znajdziecie informacje o naszych działaniach i o inicjatywach jakie są realizowane przez Stowarzyszenie, a także przez organizacje i obywateli - którym dobro i rozwój naszego miasta są bliskie. Zapraszamy do współtworzenia tej strony. Chcemy zamieszczać tu Wasze projekty, dyskutować i wymieniać się ideami.

Nasze działania

Nasze aktualności


PETYCJA W SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA GLIFOSATU NA TERENIE MIASTA KONINA

Zwracamy się do Prezydenta Miasta Konina o wydanie zakazu stosowania glifosatu na terenie Konina. Jako nieselektywny herbicyd glifosat powoduje obumieranie wszystkich roślin poddanych jego działaniu. Pochodne glifosatu akumulują się w środowisku, przenikają do żywności, a ich ślady znajdują się w ciele każdego z nas. Glifosat wykorzystuje się nie tylko w uprawach rolnych i leśnych. W przestrzeni […]

Transformacja energetyczna – relacje filmowe ze spotkań

Debata z politykamii samorządowcami zakończyła 8 października serię spotkań organizowanych przez Akcję Konin w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo i żywność w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej w regionie” finansowanego przez Unię Europejską (program Make Europe Sustainable for Allza pośrednictwem Instytutu na Rzecz Ekorozwoju).

Nasz nowy projekt – zapraszamy na spotkania.

Akcja Konin rozpoczyna w maju serię spotkań i debat w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo i żywność w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej w regionie” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Make Europe Sustainable for All za pośrednictwem Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Konin jest centrum Wielkopolski Wschodniej, obszaru, na którym przez dziesięciolecia rozwijał się [...]

Więcej jawności w planowaniu przestrzennym. Apel do władz miast.

Dziesiątki osób i organizacji miejskich z całej Polski apelują do władz polskich samorządów o wprowadzenie większej jawności przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie naszych miast.Potrzebujemy większej jawności przy podejmowaniu przez władze miasta decyzji o rozbudowie naszych miast. Mieszkańcy powinni mieć łatwy dostęp nie tylko do dokumentów, ale również informacji o przebiegu ewentualnych negocjacji z inwestorami.

Uwaga, Wnioskodawcy do KBO!

Wylęgarnia Pomysłów do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego służy do opracowywania wniosków do KBO, do pokazywania ich innym mieszkańców i wspólnego ich tworzenia, a także miała ułatwić składanie wniosków do Urzędu Miejskiego poprzez możliwość wygenerowania gotowego wniosku. Niestety wniosek, który generuje się w Wylęgarni jest niezgodny z wzorem, który zatwierdziła Rada Miasta Konina w uchwale nr 44 […]

Geotermia Konin – anatomia klęski.

Trwa dyskusja o sensowności istnienia spółki Geotermia. W wypowiedziach radnych i zarządzających Miastem dalsze funkcjonowanie spółki, która istnieje już 6 lat,  jest bezcelowe. Chcielibyśmy się więc cofnąć do protokołu z sesji Rady Miasta z dn. 27.06. 2012 roku, gdy głosowano uchwałę o powołaniu Geotermii. Wszyscy obecni na sesji radni byli za, nieobecny był radny Kazimierz […]


2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG