akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Stronę dla Obywateli budują obywatele. Nie biznesmeni, politycy czy "działacze". Strona ma przybliżać to, co ważne dla mieszkańców miasta. Tutaj znajdziecie informacje o naszych działaniach i o inicjatywach jakie są realizowane przez Stowarzyszenie, a także przez organizacje i obywateli - którym dobro i rozwój naszego miasta są bliskie. Zapraszamy do współtworzenia tej strony. Chcemy zamieszczać tu Wasze projekty, dyskutować i wymieniać się ideami.

Nasze działania

Nasze aktualności


plan poprawki

Propozycje zmian w LPR dla Konina na lata 2016-2023

Propozycje zmian (wysłane do UM Konin) dotyczące zmian granic obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem. Propozycja: 1. Proponuję wykreślić z planu tereny oznaczone na załączniku numerami 1,2,3 2. Proponuję uwzględnić w planie tereny oznaczone w załączniku literami A i B ……….……….………. Uzasadnienie 1. Teren nr 1 i 2 niezamieszkane nieużytki, amfiteatr , który znajduje się na [...]

dav

Dom Zemełki – koncepcja rozszerzenia COP

Ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy "Dom Zemełki" przeznaczonej na rozwiniecie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. W zapytaniu znajduje sie koncepcja na wykorzystanie Domu Zemełki:

13663485_1177976422248153_1284587870_o

Uwagi do MPZP terenu przy synagodze

Po wczorajszych konsultacjach mam dwie uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy synagodze, zwanego w oficjalnych dokumentach rejonem ulic Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte.

ks

Konsultacje z zasadami

Na początku 2015 r. Urząd Miasta Konina i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zaprosili mieszkańców Konina do  wspólnej, z urzędnikami,  pracy nad udoskonaleniem zasad prowadzenia konsultacji społecznych. Niestety po dwóch spotkaniach, bez poinformowania o przyczynach, projektu zaprzestano. Nigdy też Urząd Miejski nie opublikował dokumentu, który wtedy powstał.

Przechwytywanie

Program Współpracy Miasta z NGO – poprawki Akcji Konin

Trwają konsultacje Programu Współpracy Samorządu Miasta Konin z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Wszystkie szczegóły znajdują się w konińskim Biuletynie Informacji Publicznej. Akcja Konin złożyła następujące poprawki i uwagi:

19011220388_ce9aee3ba2_q

Kiedy kończy się karencja na Bulwar Nadwarciański?

Wypoczywaliśmy sobie wczoraj na plaży, którą wraz z Ruchem Miejskim OK Osiedle Konin i mieszkańcami Konina zrobiliśmy sobie za Amfiteatrem na V Osiedlu. Rozmowa nagle zeszła na różne miejsca w Koninie, których potencjału nie wykorzystujemy. Najbardziej dyskutowano o Bulwarze Nadwarciańskim, w ciągu kilku minut zarzuciliśmy się nawzajem pomysłami na wykorzystanie tego terenu, energia dyskusji była […]


2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG