akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Aktualności

Nasz nowy projekt – zapraszamy na spotkania.

2019/05/09

Akcja Konin rozpoczyna w maju serię spotkań i debat w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo i żywność w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej w regionie” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Make Europe Sustainable for All za pośrednictwem Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Konin jest centrum Wielkopolski Wschodniej, obszaru, na którym przez dziesięciolecia rozwijał się [...]

Więcej jawności w planowaniu przestrzennym. Apel do władz miast.

2019/03/06

Dziesiątki osób i organizacji miejskich z całej Polski apelują do władz polskich samorządów o wprowadzenie większej jawności przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie naszych miast.Potrzebujemy większej jawności przy podejmowaniu przez władze miasta decyzji o rozbudowie naszych miast. Mieszkańcy powinni mieć łatwy dostęp nie tylko do dokumentów, ale również informacji o przebiegu ewentualnych negocjacji z inwestorami.

Uwaga, Wnioskodawcy do KBO!

2019/02/19

Wylęgarnia Pomysłów do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego służy do opracowywania wniosków do KBO, do pokazywania ich innym mieszkańców i wspólnego ich tworzenia, a także miała ułatwić składanie wniosków do Urzędu Miejskiego poprzez możliwość wygenerowania gotowego wniosku. Niestety wniosek, który generuje się w Wylęgarni jest niezgodny z wzorem, który zatwierdziła Rada Miasta Konina w uchwale nr 44 […]

Geotermia Konin – anatomia klęski.

2018/12/18

Trwa dyskusja o sensowności istnienia spółki Geotermia. W wypowiedziach radnych i zarządzających Miastem dalsze funkcjonowanie spółki, która istnieje już 6 lat,  jest bezcelowe. Chcielibyśmy się więc cofnąć do protokołu z sesji Rady Miasta z dn. 27.06. 2012 roku, gdy głosowano uchwałę o powołaniu Geotermii. Wszyscy obecni na sesji radni byli za, nieobecny był radny Kazimierz […]

Dlaczego?

2018/09/22

Niedawno rozpoczęta kampania wyborcza toczy się jeszcze w Koninie niemrawo (z jednym wyjątkiem, o którym wspomnę za chwilę), więc macie jeszcze chwilę czasu, żeby przeczytać o powodach, dla których Akcja Konin zaangażowała się czynnie w tegoroczne wybory. Słowa wyjaśnienia kieruję do naszych byłych członkiń i członków, którzy przez lata pracowali na rozpoznawalność Akcji Konin, do […]

Ilość wniosków, interpelacji i zapytań radnych do 27.06.2018 r.

2018/08/25

Dane na podstawie Rejestru wniosków, interpelacji i zapytań radnych dotyczą wszystkich zapytań, wniosków i interpelacji zadawanych na sesjach Rady Miasta Konina. Dane dotyczące radnego Karola Skoczylasa do 28.02.2018 r – rezygnacja z mandatu radnego. Dane dotyczące radnego Jakuba Eltmana od 28.03.2018 r. – zastąpił radnego Karola Skoczylasa

Jak rozmawiać z kandydatami na radnych?

2018/08/25

Spotkacie się zapewne w tej kampanii wyborczej z wieloma kandydatami na radnych. Jak rozmawiać z tymi, którzy kandydują po raz wtóry? Za pomocą twardych danych, które możecie m.im. znaleźć w serwisie www.konin.mamprawowiedziec.pl.

Procentowy udział radnych w głosowaniach na sesjach.

2018/08/13

Wykres nie obejmuje radnego Jakuba Eltmana, który jest radnym od dnia 28.03.2018 r. i jak na razie ma 100% obecność. Dane dotyczące radnego Karola Skoczylasa obejmują wszytskie jego głosowania do dn. 28.02.2018 r. i złożenia przez niego mandatu. Obecność radnych na głosowaniach | Create infographics

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG