akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Aktualności

Ogródek Darwali

2021/06/15

Ahoj! Drodzy donosimy uprzejmie! Tak, powstał nasz niesamowity własnymi rączkami poukładany i wytynkowany ogród mozaikowy. Młotki, szczypce i formy poszły w ruch. Okoliczni mieszkańcy przynieśli płytki, miasto wsparło i powstał magiczny w Koninie zakątek mozaikowego ziołowego ogródka. Wszyscy przychodzą i wzdychają. Ach! Kiedy widzą płyty mozaik i grzybki mieniące się między kępkami ziół. Przyjdź i zobacz […]

Odpowiedź Sejmiku Wielkopolskiego w sprawie radnej Zofii Itman

2020/09/04

Dostaliśmy odpowiedź od Przewodniczącej Sejmiku Wielkopolskiego, Pani Małgorzaty Waszak – Klepka, w sprawie wpisu radnej Zofii Itman na jej facebookowym profilu, który w naszej ocenie nawołuje do nienawiści w stosunku do mniejszości seksualnych.

PETYCJA W SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA GLIFOSATU NA TERENIE MIASTA KONINA

2020/06/17

Zwracamy się do Prezydenta Miasta Konina o wydanie zakazu stosowania glifosatu na terenie Konina. Jako nieselektywny herbicyd glifosat powoduje obumieranie wszystkich roślin poddanych jego działaniu. Pochodne glifosatu akumulują się w środowisku, przenikają do żywności, a ich ślady znajdują się w ciele każdego z nas. Glifosat wykorzystuje się nie tylko w uprawach rolnych i leśnych. W przestrzeni […]

Transformacja energetyczna – relacje filmowe ze spotkań

2019/11/09

Debata z politykamii samorządowcami zakończyła 8 października serię spotkań organizowanych przez Akcję Konin w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo i żywność w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej w regionie” finansowanego przez Unię Europejską (program Make Europe Sustainable for Allza pośrednictwem Instytutu na Rzecz Ekorozwoju).

Nasz nowy projekt – zapraszamy na spotkania.

2019/05/09

Akcja Konin rozpoczyna w maju serię spotkań i debat w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo i żywność w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej w regionie” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Make Europe Sustainable for All za pośrednictwem Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Konin jest centrum Wielkopolski Wschodniej, obszaru, na którym przez dziesięciolecia rozwijał się [...]

Więcej jawności w planowaniu przestrzennym. Apel do władz miast.

2019/03/06

Dziesiątki osób i organizacji miejskich z całej Polski apelują do władz polskich samorządów o wprowadzenie większej jawności przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie naszych miast.Potrzebujemy większej jawności przy podejmowaniu przez władze miasta decyzji o rozbudowie naszych miast. Mieszkańcy powinni mieć łatwy dostęp nie tylko do dokumentów, ale również informacji o przebiegu ewentualnych negocjacji z inwestorami.

Uwaga, Wnioskodawcy do KBO!

2019/02/19

Wylęgarnia Pomysłów do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego służy do opracowywania wniosków do KBO, do pokazywania ich innym mieszkańców i wspólnego ich tworzenia, a także miała ułatwić składanie wniosków do Urzędu Miejskiego poprzez możliwość wygenerowania gotowego wniosku. Niestety wniosek, który generuje się w Wylęgarni jest niezgodny z wzorem, który zatwierdziła Rada Miasta Konina w uchwale nr 44 […]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG