akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Aktualności

List otwarty do Przeglądu Konińskiego

2018/05/08

Z dużym zaciekawieniem przeczytałem artykuł pt. Wnioski do KBO niekompletnie wypełnione na łamach Przeglądu Konińskiego nr 19 z dn. 8-14 maja 2018 r. i jako osoba w nim wymieniona, postanowiłem odnieść się do wypowiedzi osób cytowanych w artykule. W przypisach zawarłem punkty Regulaminu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego do których się odnoszę.

Maraton Pisania Wniosków?

2018/05/06

Prezentujemy listę wniosków przyjętych do głosowania w Konińskim Budżecie Obywatelskim, które nie spełniają wymogów formalnych – brak wypełnionego pola z opisem projektu, który ma być podstawą wyceny i wykonania. Opis ten, zgodnie z metryczką wniosku, jest niezbędny – na jego podstawie Urząd Miejski ma realizować wizje wnioskodawcy/wnioskodawczyni. Opis potrzebny jest także głosującym na projekty w […]

Zabudowa na Placu Zamkowym – polemika

2018/04/26

Prezentujemy tekst, nadesłany przez  AIG Architekci, polemizujący z artykułem  pt. Głos o zabudowie na Placu Zamkowym, w którym Filip Walkowiak przedstawił swój, ale także Akcji Konin, punkt widzenia na projekt nowoczesnej architektury na Placu Zamkowym. Dziękujemy zespołowi AiG Architekci za włączenie się do dyskusji.

Głos o zabudowie na Placu Zamkowym

2018/04/13

Nawiązując do artykułu, który pojawił się na portalu lm.pl radością napawa fakt, że nareszcie architekci starają zaistnieć w mediach i wzbudzić debatę o architekturze i urbanistyce Konina. Jest to dialog niezwykle potrzebny, zarówno w środowisku, jak i podejmowany wraz z mieszkańcami oraz urzędnikami. Pokazuje to polemika, która pojawiła się wokół nowego budynku w miejscu szkoły […]

Modelowa rewitalizacja miasta? LPR do poprawki.

2017/06/28

Ministerstwo Rozwoju oceniło Lokalny Plan Rewitalizacji Konina na lata 2016-2023, na które nasze miasto pozyskało w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja miast 700 tyś. zł. Przedstawiamy kartę ocen, którą uzyskaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej. 

Handlowy Salon Miasta, czyli o MPZP dla Pociejewa.

2017/04/17

Od niecałych dwóch tygodni mamy wgląd w projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie – MPZP) dla ul. Gajowej oraz dla Pociejewa. Szczególnie ten drugi zasługuje na uwagę, gdyż projekt planu umożliwia zbudowanie kolejnego w Koninie centrum handlowego, jako trzonu zespołu usługowo-rekreacyjnego, który miałby powstać we wschodniej części wyspy.

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG