akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Aktualności

Błąd w regulaminie KRDPP

2016/12/21

30 listopada 2016 roku, na 28. sesji Rady Miasta Konina głosowano uchwałę, która miała dostosować regulamin Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do obowiązującej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmieniono zapis o kadencji KRDPP – teraz będzie trwała trzy lata i po reasupmcji głosowania o liczbie nieusprawiedliwonych nieobecności członkiń i członków KRDPP. Niestety nie […]

MPZP Pociejewo – konsultacje w samo południe

2016/12/20

Od lat Akcja Konin domaga się konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia. Zwracaliśmy ostatnio uwagę na błędy popełnione przy konsultacjacj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu terenu wokół PKP. Mieliśmy nadzieję, że Urząd Miejski w Koninie weźmie sobie wreszcie nasze uwagi do serca. Niestety, jak grochem o ścianę.

Dwie fazy budowy centrum handlowego na Kolejowej

2016/12/15

Wg. planów firmy Dekada połączone z dworcem centrum handlowe będzie budowane w dwóch etapach. W fazie pierwszej (na planie zaznaczona zielonym kolorem) mają zostać wybudowane budynki o powierzchni 5200 m. kwadratowych. W fazie drugiej centrum handlowe może być zwiekszone do 12 ooo metrów kwadratowych. Na zamieszczonym poniżej planie zaznaczyliśmy dwa charakterystyczne obiekty – Zawiadowcę i […]

Uwagi do nieprzyjętych uwag i wniosków w MPZP dla terenu wokół Dworca PKP

2016/12/13

Z 27 uwag zgłoszonych do MPZP dla terenu ul. Kolejowej – dworzec PKP nie uwzględniono ani jednej z nich. Jest to niezrozumiałe, że żadna z uwag nie została uznana za wartą pozytywnego rozpatrzenia, pomimo ich merytorycznego charakteru, skupiającego się na potrzebach mieszkańców – i co najważniejsze – przez nich samych zaakcentowanych.

Konińskie Spotkania z Przeszłością

2016/12/09

„Szkice do dziejów konińskich Żydów”, Łucja Pawlicka-Nowak. Zapraszamy do  auli Państwowej Szkoły Muzycznej, ul. 3 Maja 50, 13 grudnia 2016 r. o godz. 18.00

Konkurs SuperNOVA – wyjaśnienia KRDPP

2016/12/08

4 grudnia opublikowaliśmy na facebookowym profilu Akcji Konin wyniki internetowego głosowania mieszkańców Konina  na wyróżnienie dla konińskich NGO. Po oficjalnym podaniu wyników w czasie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dostaliśmy kilka pytań dlaczego wyniki przez nas podane różnia się od listy nagrodzonych organizacji. Postanowiłem więc wyjaśnić to u źródeł czyli w Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która [...]

Józef Nowicki – program wyborczy 2010

2016/12/06

Witryna internetowa prezydenta Konina, Józefa Nowickiego, używana w jego kampaniach wyborczych jest wyłączona. Dostępny tam był program wyborczy prezydenta z kampanii w 2010 r. Udostępniamy go więc na naszej stronie w ramach naszego działu „Otwieramy dane”.  Program wyborczy z 2014 dostępny jest tutaj.

Tramwaj wodny – nasze perpetuum mobile

2016/12/05

Kilka tygodni temu wystapiłem do konińskiego MOSiR z wnioskiem o udostępnienie biznesplanu jaki jakoby sporządzono dla tramwaju wodnego Pociejewo 1 przed sezonem: Wnioskuje o udostępnienie biznesplanu dotyczącego wykorzystania tramwaju wodnego Pociejewo 1. Dokumenty proszę przesłać w formie elektronicznej na adres waldemar.duczmal@akcjakonin.pl z poważaniem Waldemar Duczmal

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG