akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Błąd w regulaminie KRDPP

2016/12/21


30 listopada 2016 roku, na 28. sesji Rady Miasta Konina głosowano uchwałę, która miała dostosować regulamin Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do obowiązującej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmieniono zapis o kadencji KRDPP – teraz będzie trwała trzy lata i po reasupmcji głosowania o liczbie nieusprawiedliwonych nieobecności członkiń i członków KRDPP. Niestety nie poprawiono jeszcze jednego zapisu

§ 12. (…) 4. Dokumentacja Rady jest archiwizowana i przechowywana w Centrum Informacyjno – Doradczym.

Dokumentacja KRDPP o wielu lat przechowywana jest w Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Waldemar Duczmal

 

 

 

 

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG