akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Dom Zemełki – kontrola Komisji Rewizyjnej

2017/01/31


We wrześniu 2016 roku opisałem moje wątpliwości dotyczące przetargu na opracowanie projektowo – kosztorysowe na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych. Kontrola Komisji Rewizyjnej potwierdziła to co napisałem – brak przejrzystości w przeprowadzonym postępowaniu.Dla przypomnienia moje artykuły:

Historia pewnego zapytania ofertowego cz.I
Historia pewnego zapytania ofertowego cz.II
Historia pewnego zapytania ofertowego cz.III

i protokół z prac Komisji Rewizyjnej, od strony 2.

Przy okazji chciałbym przypomnieć o innych moich wątpliwościach w sprawie Domu Zemełki
Dom Zemełki – aspołeczny Inkubator Aktywności.

I zadać pytanie: i co teraz? Tylko komu?

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG