akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Dyskutujmy o Pociejewie

2015/08/02


Na pierwszym spotkaniu Zespołu Konsultacyjnego ds. wykorzystania zasobów geotermalnych ( czytaj ds. zagospodarowania Pociejewa) prezydent Józef Nowicki powiedział: W Koninie nie mówimy wyłącznie o budowie elektrociepłowni geotermalnej, a o zagospodarowaniu wyspy Pociejewo, składającym się z kilku bardzo istotnych elementów. Będziemy o tym dyskutować, bez względu na to czy to się komuś podoba czy też nie. Dyskutujmy więc, nie zważając czy to się komuś podoba czy nie, bo tak naprawdę mało jest dyskusji z mieszkańcami miasta, jak wyobrażają sobie to miejsce za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Postanowiliśmy dzisiaj wejść w polemikę z zapisem z I posiedzenia Zespołu ds. Pociejewa, bo wiele jest tam dla nas niejasności. Mamy nadzieję, że zostaną one rozwiane nie tylko podczas spotkań Zespołu, ale przede wszystkim podczas spotkań z mieszkańcami Konina. Poniżej znajduje się pełny tekst sprawozdania z posiedzenia Zespołu; tekst ze sprawozdania został wytłuszczony, nasze uwagi do niego napisane są normalną czcionką. Oryginalne sprawozdanie znajduje się tutaj.

Sprawozdanie z I posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego ds. wykorzystania zasobów geotermalnych; data spotkania: 23.07.2015r.; miejsce: Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „Wityng” w Mikorzynie

Uczestnicy:

1) Bajcar Zbigniew – Prezes Zarządu FSNT NOT w Koninie
2) Byczyk Roman – Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej
3) Gubański Krzysztof – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
4) Jankowski Roman – Kierownik Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koninie
5) Jarecki Stanisław – Prezes MPEC sp. z o.o. w Koninie
6) prof. Kasztelewicz Zbigniew – Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie
7) Korytkowski Piotr – Przewodniczący Klubu Radnych PO Rady Miasta Konina
8) Lebioda Kazimierz – Zastępca Skarbnika Miasta Konina
9) Lipiński Kazimierz – Radny Rady Miasta Konina
10) dr Łukaszewski Sebastian – Zastępca Prezydenta Miasta Konina
11) dr Neczyński Tadeusz – Prezes Geotermia Konin Sp. z o.o.
12) Pęcherski Piotr – Przewodniczący Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
13) Skoczylas Karol – Przewodniczący Klubu Radnych PiS Rady Miasta Konina
14) dr Steinke Wiesław – Przewodniczący Rady Miasta Konina
15) Wojdyński Tadeusz – Przewodniczący Komisji Finansów Rady Miasta Konina
16) dr Zimny Artur – Dziekan Wydziału Społeczno – Humanistycznego PWSZ w Koninie
17) Kotlarski Paweł – Prezes Med.­Alko Sp. z o.o.
18) dr Borowski Krzysztof – Pracownia Borowski­ Architekci

Wśród członków powołanego Zespołu nie było na spotkaniu prof. Wojciecha Góreckiego (AGH w Krakowie), zaproszono dodatkowo na spotkanie Pana Pawła Kotlarskiego ( MedAlko) i Pana Krzysztofa Borowskiego (Architekci). Ich nazwisk nie ma w Zarządzeniu Prezydenta nr 74/2015 o powołaniu tego Zespołu. Liczymy więc, że goście na kolejnych posiedzeniach Zespołu są mile widziani. Prosimy o podawanie czasu i miejsca spotkań Zespołu do wiadomości mieszkańców Konina.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Miasta Konina Pan Józef Nowicki od przywitania oraz przedstawienia wszystkich członków zespołu oraz pozostałych zaproszonych gości. Jako pierwszy o zaprezentowanie dotychczasowych działań związanych z wykonaniem odwiertu oraz najbliższych planów poproszony został Pan Stanisław Jarecki Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Po zaprezentowaniu dotychczasowych działań związanych z wykonaniem odwiertu geotermalnego poinformował, że obecnie zlecono Polskiej Akademii Nauk wykonanie wielowariantowej analizy wykorzystania wód geotermalnych. Planowany termin wykonania opracowania ustalono na 15 sierpnia 2015 r.

Cieszymy się bardzo, że tak szybko będziemy znali właściwości naszych zasobów geotermalnych, bo dopiero, tak naprawdę wtedy, będzie można zacząć dyskutować nad realnym kształtem Pociejewa. W oparciu o to i o oczekiwania mieszkańców Konina.

Ponadto odbyły się rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dot. określenia możliwości uzyskania dofinansowania na budowę elektrociepłowni (wytwarzającej energię elektryczną oraz cieplną dla miasta). Przewidywany koszt całej inwestycji wraz z odwiertem zatłaczającym może wynieść ok. 45­-48 mln zł. Przewidywane maksymalne dofinansowanie może natomiast wynieść 60%. Zgodnie z założeniami inwestycja może być realizowana etapami:

− 1 etap – elektrociepłownia (energia i ciepło)
− 2 etap – budowa basenów geotermalnych
− 3 etap – podgrzewanie płyty boiska piłkarskiego czy budowa innej infrastruktury.

Konieczne będzie zadbanie o odpowiednie zapisy w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Konina aby móc skutecznie aplikować o dofinansowanie na realizację inwestycji wraz z wykonaniem odwiertu zatłaczającego. Energia elektryczna możliwa do uzyskania z istniejących zasobów wynosi 1­1,5 MW, natomiast cieplna 10­15 MW.

Elektrociepłownia to śmiała wizja i chyba najbardziej prawdopodobna do spełnienia spośród wszystkich pomysłów na Pociejewo. Zapytaliśmy, na jednym ze spotkań konsultacyjnych, prezesa Jareckiego czy koszty jej budowy nie zostaną w żaden sposób przerzucone na mieszkańców Konina. Rozwiał nasze wątpliwości – przyszli odbiorcy nie dopłacą do jej budowy ani złotówki. Prezes Jarecki wspomniał tu także o podgrzewanej płycie boiska piłkarskiego. Wrócimy do tego fragmentu później, przy okazji omawiania wystąpienia prezesa Geotermii.

Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Neczyński – Prezes Geotermia Konin Sp. z o.o. Stwierdził, że realizację inwestycji należy rozpatrywać w dwóch aspektach:

Plan A – Realizacja założeń inwestycyjnych przez prywatnego inwestora (samodzielnie lub w PPP)
Plan B – Etapowanie poszczególnych działań związanych z realizacją inwestycji

− decyzja środowiskowa na II odwiert
− projekt budowlany na II odwiert
− projekt na połączenie odwiertów rurociągiem

W IV kwartale br. ma być ogłoszony konkurs i należy zdążyć z przygotowaniem dokumentacji aby móc wnioskować (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz niezbędne pozwolenia na budowę obiektów).

IV kwartał tego roku niedługo się zacznie. Nie jesteśmy pewni czy w tak krótkim terminie uda się sporządzić i uchwalić dwa MPZP dla tego miejsca – etap I i etap II, oraz na niezbędne pozwolenia na budowę obiektów. Tutaj od razu nasuwa się pytanie: jakich obiektów? Bo z powyższego tekstu wynika, że prezes Neczyński już wie, co tam zostanie wybudowane..

Ministerstwo desygnuje na inwestycje ok. 100 mln. euro gdzie pojedyncze granty nie powinny przekroczyć 15 mln. euro. W momencie wnioskowania miasto powinno również być odpowiednio przygotowane poprzez realizację następujących inwestycji:

1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Wojska Polskiego – Warszawska w celu skomunikowania Wyspy Pociejewo.
2. Most pieszo – rowerowy, łączący Wyspę Pociejewo z V Osiedlem (być może znajdzie się w budżecie na 2016 r.)
3. Likwidacja stadionu – co jest najbardziej skomplikowaną procedurą z uwagi na występującą infrastrukturę.

Nie jest możliwa, do czasu ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo Infrasrtuktury i Rozwoju, realizacja trzech wyżej wymienionych inwestycji. Samo uzyskanie pozwoleń potrwa kilka miesięcy. Przebudowa skrzyżowania na jednej z głównych dróg przelotowych nie jest możliwa w tak krótkim czasie – przykładem prawie trzyletnie przygotowania do budowy ronda na Kolskiej.  Tak samo rozbiórka stadionu – przypominamy rozbiórkę stadionu Narodowego – to nie było kilka tygodni. Kładka byłaby najłatwiejszym w tym wypadku obiektem, ale znajdzie się w budżecie miejskim „być może”.

Podczas dalszej dyskusji poruszono następujące zagadnienia:

− Występuje duże zainteresowanie ze strony potencjalnych prywatnych inwestorów. Jednak żaden inwestor nie widzi możliwości rozwoju terenu bez budowy obiektu o powierzchni handlowo – usługowej. 

Duże zainteresowanie, czyli jakie? Dwóch, dwudziestu, dwustu inwestorów? Żaden nie widzi możliwości rozwoju tego terenu bez budowy galerii handlowej? Czyżbyśmy prowadzili rozmowy tylko z firmami specjalizującymi się tylko w budowach galerii handlowych? Poszukajmy innych. Pamiętajmy, że inwestorzy uważnie patrzą na nastroje społeczne w miejscach w których zamierzają inwestować – jeśli opinia publiczna będzie przeciw galerii, inwestorzy biorą to pod uwagę. Celowo użyliśmy tu sformułowania „galeria handlowa”, mimo, że prezes Neczyński wspomina o „obiekcie o powierzchni handlowo-usługowej”, bo w dalszej części jego wystąpienia pada często właśnie „galeria handlowa”. Skrót myślowy czy próba wyparcia?

− Zadanie powinno być realizowane przez spółkę, a nie miasto gdyż daje to dodatkowy atut w procedurze aplikowania o środki zewnętrzne. W chwili obecnej szacunkowo miasto stać na wydatek budżetowy nie przekraczający 50 mln. zł. Koniecznym jest aby powstała na tym terenie galeria handlowa, która pozwoliłaby na finansową rentowność całego przedsięwzięcia (sport, rekreacja, rozrywka, balneologia, usługi, handel).

Chodzi o spółkę miasta, która ma budować galerie handlową? To niespotykane rozwiązanie.

− Koncepcja rozpoczęcia inwestycji od budowy elektrociepłowni wydaje się być najbardziej zasadna, gdyż nie ma możliwości aby obiekt mógł się utrzymać jedynie z balneologii. Obiekty samofinansujące się powinny być budowane w pierwszej kolejności. Elektrociepłownia to duża szansa dla Konina
− Należy opracować koncepcję zabudowy terenu, która pozwoli na wszechstronne wykorzystanie zasobów wód geotermalnych. Wszystko powinno być wzbogacone o infrastrukturę biznesowo – konferencyjną oraz hotelową z zapewnieniem odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.− Powinno dążyć się do takiej realizacji inwestycji, w których obiekty będą mogły się samofinansować
− Budowa galerii handlowej powinna być ważnym elementem koncepcji gdyż ściągnie ludzi z zewnątrz i pozwoli na zwiększenie wpływów z wynajmu powierzchni handlowych.

„Budowa galerii handlowej” – znowu padają te słowa. Smutne jest to, że niektórzy uważają, że tylko takie obiekty przyciągają ludzi do świetnie zagospodarowanych miejsc. Bo przecież Pociejewo będzie świetnie zagospodarowane, prawda?

− Informacje będące w przekazie medialnym sugerują, że większość powierzchni Pociejewa ma być zagospodarowana obiektami o powierzchni usługowo – handlowej. Nie jest to prawdą i należy prowadzić odpowiednią kampanię informacyjną. Do chwili obecnej wpłynęło 8 wniosków do wyłożonego projektu MPZP i wszystkie sprzeciwiają się budowie handlowo usługowego obiektu wielkopowierzchniowego.

Odpowiednia kampania informacyjna? Czyli jaka? Skojarzyło nam się trochę z propagandą. Ale zaufajmy zarządzającym miastem. Może nie wezmą pod rozwagę całej, jedynej dotąd, koncepcji radnego Lipińskiego w której pierwszy raz padły słowa o galerii handlowej. Dla niepoznaki nazwana była tam Galerią Zdrojową. Tutaj artykuł z 2014 roku. 

− Jednocześnie stwierdzono, że w obecnie zaprezentowanej koncepcji zabudowy zbyt dużo miejsca zajmuje stadion oraz płyta boiska treningowego. Należy rozważyć rezygnację z tych obiektów w tym miejscu.

W obecnie zaprezentowanej koncepcji? Czy cały czas dyskutujemy wiec o wizji radnego Lipińskiego? Dlaczego Zespołowi, który zebrał się do wypracowania nowych wizji Pociejewa narzuca się pomysł sprzed lat? Z własnego doświadczenia wiemy, że nie służy to kreatywności. Spróbujmy podejść do tego z otwartymi umysłami.

− Na terenie Pociejewa miastu bardziej niż stadion potrzebna jest odpowiednia wielofunkcyjna hala sportowa, która w przeciwieństwie do stadionu ma szanse na samofinansowanie. Hala może być wykorzystywana do wielu imprez sportowych oraz kulturalnych i rozrywkowych przez cały rok. Istniejący stadion przy ul. Dmowskiego w chwili obecnej w zupełności zaspokaja potrzeby miejskich środowisk piłkarskich. Być może potrzebna by była niewielka modernizacja i rozbudowa istniejącego kompleksu.

Prezes Jarecki wspomniał wcześniej o podgrzewanej płycie boiska, prezes Neczyński twierdzi, że boisko na Pociejewie nie jest potrzebne. Dwie spółki miejskie- dwie różne wizje. Która spółka jest bardziej za Pociejewo odpowiedzialna?

− W przyszłości teren Pociejewa będzie najatrakcyjniejszym terenem inwestycyjnym miasta i nie powinno się tam planować takich obiektów jak stadion, gdyż będzie to generować koszty, a teren powinien być wykorzystany w sposób maksymalizujący wpływy finansowe.

Nie przypominamy sobie dyskusji op generowaniu kosztów przed budową Bulwaru. Żałujemy, że wtedy też nikt się nie zastanowił co zrobić z kilometrowym nadbrzeżem na którym, przez 5 lat nie można robić prawie nic. Bardzo nas cieszy wyciągnięcie doświadczeń.

− Należy dogłębnie przyglądać się proponowanym zapisom MPZP aby w przyszłości po jego uchwaleniu móc w pełni i bez przeszkód korzystać z możliwości jakie daje ten teren w połączeniu z zasobami wód geotermalnych. Ważne jest odpowiednie zaprojektowanie stref infrastruktury technicznej oraz systemu komunikacji kołowej i pieszej, który powinien być zaprojektowany z zachowaniem parametrów na kilka lat do przodu. Następnie powinna zostać stworzona siatka działek inwestycyjnych.

Dwa Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, jak wynika z zapowiedzi, maja zostać uchwalone bardzo szybko, do końca roku. Trochę włos się na głowie jeży.  Najbardziej optymistycznym wg. nas terminem ( po konsultacjach z fachowcami w dziedzinie planowania przestrzennego) jest czerwiec 2016. Dochodzi do tego jeszcze scalenie działek, o czym wspomniał prezes Neczyński i wiele innych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie teraz przewidzieć. A później prace architektów – to też nie będzie trwało kilka tygodni.  Optymistycznie zakładamy, że nasze władze będą mogły uroczyście wbić łopatę w ten teren wiosną 2017 roku. I to naprawdę spory optymizm – tacy niepoprawni optymiści z nas. Przykładem niech będzie realizacja budowy przepięknej Filharmonii Szczecińskiej – całość, od pierwszej koncepcji, trwała prawie sześć lat. Przy okazji – kwestia wyglądu i użyteczności obiektu. Czy nasze Miasto ogłosi np. otwarty, ogólnopolski  konkurs dla architektów? Wiemy, to będzie kosztować, ale dobry projekt musi kosztować! Dzięki temu nie będziemy musieli kupować gdzieś po znajomości jakiś udziwnionych projektów, tylko dostaniemy coś na miarę XXI wieku. Wreszcie.

Edytowane 3 sierpnia po udostępnieniu protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Finansów z dn. 25.05.2015 r.

Mieliśmy rację, cytujemy z protokołu:
Radny Witold Nowak zapytał ile może potrwać przygotowanie tego planu.
Kierownik Wydziału UA M. Sztuba odpowiedziała, że może to być rok – półtora – zależy od wniosków złożonych przez mieszkańców.

− Należy zrobić wszystko aby zminimalizować niekorzystny wpływ obiektu wielkopowierzchniowego (handlowo ­usługowego) na konińskich kupców. 

Czyli władze miasta zdają sobie sprawę jak negatywnie takie centrum wpłynie na kupców. A mimo tego z ust przedstawicieli koalicji rządzącej w Koninie na sesji Rady miasta, padały słowa, że jeśli ktoś jest przeciwny centrum handlowemu na Pociejewie, ten jest przeciwny rozwojowi miasta. Czy władze miasta zlecą sporządzenie takiej prognozy, czy to konińscy przedsiębiorcy, za własne pieniądze, będą się musieli bronić przed decyzjami ludzi, których wybrali?

− Przy opracowaniu MPZP należy dążyć do maksymalnego uproszczenia zapisów i otwierania możliwości wielowariantowego zagospodarowania Pociejewa gdyż ewentualne późniejsze zmiany w planie będą bardzo czasochłonne i kosztowne.

Sformułowanie „uproszczenie zapisów” znamionuje próby przyspieszenia prac nad tak ważnym MPZP

− Zwrócono uwagę, że w chwili obecnej miasta nie stać na finansowanie inwestycji z własnych środków budżetowych. Należy rozważyć realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno prywatnego.

Po zakończeniu dyskusji Prezydent Miasta Konina podziękował wszystkim za uwagi i zamknął I posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. wykorzystania zasobów geotermalnych.

Dyskutujmy dalej, czekamy na kolejne spotkania Zespołu (sprawozdania z nich opublikujemy) i na zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne. To ma być przecież Pociejewo naszych marzeń.

Waldemar Duczmal
(specjalne podziękowania dla A. za konsultacje przy pisaniu tego tekstu)

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG