akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Historia pewnego zapytania ofertowego cz.III

2016/09/22


Urząd Miejski udostępnił mi wszystkie protokoły z procedury udzielania zamówienia w trzech zapytaniach ofertowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Skupię się tylko na dwóch z nich, z pierwszego i trzeciego zapytania, bo drugie zostało unieważnione w związku z wydłużeniem terminu realizacji zamówienia do 15.02.2017 r. Pisałem o tym tutaj

W pierwszym zapytaniu ofertowym uczestniczyło dziewięć firm. Tylko sześć z nich spełniało warunki uczestnictwa:

Oferent musi posiadać doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwie dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę lub rozbudowę budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych wielorodzinnych (o powierzchni użytkowej powyżej 800 m2 ), w tym przynajmniej jedną dotyczącą budynku wpisanego do rejestru zabytków.

Do dwóch firm – Techplan (spełniała warunki uczestnictwa) i eM.Forma (nie spełniała warunku) wystosowano wezwanie do złożenia wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. eM. Forme poproszono także o wyjaśnienia dotyczące warunków uczestnictwa – firma nie dołączyła do oferty dokumentów potwierdzających doświadczenie.

Wyjaśnienia złożył tylko Techplan (galeria obok), przedstawiając swoje kalkulacje i wskazując jako podstawę swojej wyceny Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych, która ustala wysokość stawki za jednostkę nakładu pracy (j.n.p) na 19,80 zł plus VAT. W swoim piśmie Techplan dowodzi, ze jest to stawka maksymalna. Nie przekonało to komisji oceniającej oferty, która przed rozpatrzeniem wszystkich zapytań dokonała analizy wyceny sporzadzonej przez Techplan, stwierdzając wręcz w niej, że firma powinna swoje prace wycenić na 114 804,76 zł brutto. To cena zbliżona do szacunkowej wartości zamówinia – o tym będzie za chwilę.

23.06.2016 r. unieważniono zapytanie, w protokole (galeria obok) jako powód podano:

Oferty spełniające wymagania i warunki określone w zapytaniu, przekraczają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (cały protokół w galerii obok)

Kolejne drugie zapytanie, jak pisałem wyżej, unieważniono bez rozpatrywania ofert (protokół tutaj), po czym ogłoszono trzecie . W nim  Techplan także złożył swoją ofertę. Inaczej skalkulowaną, wyższą, na 98000 zł. Oferta ta nie została wzięta pod uwagę. Odrzucono ją z powodu niespełniania warunków uczestnictwa, mimo, że dwa miesiące wcześniej, jak wynika z protokołu z pierwszego zapytania, warunki te spełniał. Urząd Miejski nie wystąpił tym razem o złożenie wyjaśnień dotyczących warunków uczestnictwa, jak miało to miejsce w pierwszym zapytaniu w przypadku firmy eM. Forma. Poniżej fragmenty z pierwszego i trzeciego protokołu,

 

Firmy startujące w drugim i trzecim zapytaniu miały ułatwione zadanie z właściwym skalkulowaniem ceny do zaproponowania. W protokole z pierwszego zapytania, jak i w kolejnych, Urząd Miejski podał jaką kwotę szacuje wartość zamówienia, które zamierza udzielić.

Protokoły takie są dostępne na każde żądanie, zarówno oferentów, jak i wszystkich innych zainteresowanych. O ile kalkulacje firm w pierwszym były rosyjską ruletką – przypomnę, że Toya Design, która ostatecznie wygrała, na początku proponowała 147 600 zł, to już kolejne oferty w następnych miesiącach, mogły być bliższe kwocie jaką Urząd Miejski szacował opracowanie dokumentacji Domu Zemełki, a było to 115781,40 zł. Wspomniana Toya Design w kolejnych ofertach oferowała 97600 zł i ostatecznie wygrała zapytanie. Poniżej fragment, który znajduje się w każdym protokole i protokół z trzeciego zapytania.

 

 

 

 

 

 

 

W trzecim zapytaniu wyłoniono zwycięzcę – Toya Design. Wygrała oferta spełniająca warunki, najniższa i najbardziej zbliżona do szacunków Urzędu Miejskiego i można by przejść nad tym do porządku dziennego, ale jest jedno małe ale… Porównałem pierwsze i trzecie zapytanie ofertowe, w tabelki wpisane są tylko firmy, które spełniły wymagania i rozpatrywano ich oferty

Pierwsze zapytanie z 2.06.2016 r.

 

Trzecie zapytanie z 10.08.2016 r.

Jak widać, najniższą ceną zbliżoną do 115 781,40 zł była cena oferowana przez konsorcjum Prosto Architekci & AiG Architekci ( nie składali oferty w ostatnim zapytaniu) – 108 000 zł i mimo, że  konsorcjum spełniło wszelkie warunki, zapytanie unieważniono ponieważ oferty spełniające wymagania i warunki określone w zapytaniu, przekraczają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Poprzednie artykuły na ten temat:
Historia pewnego zapytania ofertowego cz.I
Historia pewnego zapytania ofertowego cz.II

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG