akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Ile zapłacimy za wywóz śmieci?

2016/11/22


Zastępca Prezydenta Konina, Sebastian Łukaszewski, w wywiadzie dla Przeglądu Konińskiego stwierdził, że Urząd Miejski w Koninie rozważa zmianę sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci. Obecnie płacimy za każdą zamieszkującą w gospodarstwie domowym osobę (10 zł za śmieci segregowane i 20 zł za śmieci niesegregowane), od przyszłego roku rozważana jest opłata oparta na zużyciu wody w każdym gospodarstwie domowym. Traktuję to jako kolejny eksperyment, bo Urząd Miasta nie wie co się stało z 11 000 mieszkańców, którzy nie złożyli „deklaracji śmieciowych” i liczy na to, że system zacznie się wreszcie bilansować. Ile więc zapłaci miesięcznie za wywóz śmieci każdy mieszkaniec Konina? O tym pan Łukaszewski nie mówi.

W 2012 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego firma Polinvesti przygotowała Koncepcję zasad wdrożenia zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Konina i Analizę metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rekomendowała w nich opłatę  ustalaną na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego:

Na wniosek Prezydenta Konina, Józefa Nowickiego, radni odrzucili rekomendowaną metodę i wybrali sposób opłat polegający na opłacie od każdego mieszkańca. Polinvesti w tej metodzie stawkę wyliczyła tak, żeby bilansowały się koszty obsługi systemu 12,70 zł za odpady segregowane i 17, 78 za odpady niesegregowane. W kalkulacji trzyletniej opłaty miały być podnoszone.; w 2015 roku do 13,61 zł za segregowane i 19,06 za niesegregowane. Radni, bez żadnych kalkulacji zmienili te stawki na odpowiednio: 10 zł i 20 zł. Zwracaliśmy wtedy uwagę, że wybrano metodę obarczoną dużą dozą ryzyka, jeśli chodzi o ściągalność opłat. Wg. analizy jej waga wynosiła aż 11,50.

Dzisiaj prezydent Łukaszewski mówi o zamiarze wprowadzenia metody, która obarczona jest jeszcze większym współczynnikiem ryzyka – 14,00 i nie wspomina nic o kosztach jakie ponosić będą mieszkańcy. Spróbujmy więc wyliczyć ile zapłaci miesięcznie mieszkaniec Konin.

Wg. rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  w przypadku większości Konina waha sie między 4,2 a 5,4 metra sześciennego miesięcznie. Rozporządzenie zostało wydane dawno, teraz wszyscy maja większą świadomość oszczędzania wody, więc zgodnie z tym artykułem i mapą big data z tygodnika Newsweek, dla moich wyliczeń uznaję 3 metry sześciennego jako zużycie na jednego mieszkańca i biorę pod uwage tylko odpady segregowane, bo segregację deklaruje większość mieszkańców. Zgodnie z analizą Polinvesti w 2015 roku cena za odpady w tym wypadku miała wynosić 5,76 zł za odpady segregowane, w 2017 roku stawka ta może być minimalnie większa. Tak więc mieszkaniec Konina zapłaci miesięcznie 17, 28 zł. Ale to nie koniec podnoszenia kosztów naszego życia, bo zrozumiałe jest, że mieszkańcy Konina zaczną oszczędzać zużycie wody, co po raz kolejny skutkować będzie podniesieniem jej ceny, bo nasze oszczędzanie jest co roku koronnym argumentem PWiK.
Prezydent Łukaszewski mówi w przytoczonym wyżej wywiadzie: – Musimy znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli nam działać przez długi czas. Można oczywiście robić podwyżki cen za odbiór śmieci, ale to spowoduje, że jeszcze więcej osób płacących uczciwie poniesie koszty za tych, którzy płacić nie chcą. I to jest droga donikąd. Mieszkańcy i tak, jak wynika z moich wyliczeń zapłacą za tych co płacić nie chcą. A tak naprawdę zapłacą za bezradność wydziałów UM Konin odpowiedzialnych za uszczelnienie tego systemu. Czekają nas podwyżki, bo „zgubiliście” gdzieś w swoim systemie, drodzy urzędnicy, ponad 11 000 mieszkańców.

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG