akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Jeszcze raz o rewitalizacji Konina

2016/08/26


12 sierpnia wysłaliśmy do Urzędu Miejskiego w Koninie nasze propozycje zmian granic obszaru rewitalizacji. Dostaliśmy dzisiaj odpowiedź. Dla łatwiejszego zorientowania się w odpowiedzi przytaczamy ponownie nasze pytania wraz z załączona mapką. Krótkie podsumowanie znajduje się pod załączonymi dokumentami.

plan poprawki

Nasza uwaga wraz z uzasadnieniem:

1. Proponuję wykreślić z planu tereny oznaczone na załączniku numerami 1,2,3
Teren nr 1 i 2 niezamieszkane nieużytki, amfiteatr , który znajduje się na terenie nr 2 jest wykorzystywany tylko do kilku imprez masowych rocznie, część z wcześniej się tam odbywających np. Dni Konina, została przeniesiona na Starówkę, dodatkowo upływającą we wrześniu 2017 r. karencja na Bulwar Nadwarciański spowoduje możliwość jego wykorzystania do organizacji różnych wydarzeń kulturalnych, teren nr 2 nie jest w żaden sposób bezpośrednio połączony ani skomunikowany ze Starówką, więc jego wpływ na jej rewitalizacje wydaje się znikomy; na terenie nr 3 umiejscowione są ogródki działkowe stanowiące własność osób prywatnych – nie będzie można na nich realizować żadnych projektów rewitalizacyjnych

Odpowiedź Urzędu Miejskiego:

Nasze uwagi z uzasadnieniem:

Teren A: ulice Nadrzeczna, Krykawka, Dmowskiego – większość mieszkańców tych ulic to osoby wykluczone społecznie, znajduje się tu też Park im. F. Chopina, który będzie można włączyć do projektów rewitalizacyjnych, teren A znajduje się w bliskim sąsiedztwie Bulwaru Nadwarciańskiego; teren B – duże skupisko mieszkańców w bliskim sąsiedztwie Starówki

Odpowiedź Urzędu Miejskiego:

Największą dyskusję w czasie konsultacji społecznych wzbudziło włączenie Kurowa (obszar nr 1 na mapce) do Starówki. W żaden sposób nie rozwiano wątpliwości uczestników co do połączenia tego obszaru ze Starówką. Informacja o rejsach tramwaju wodnego na tej trasie wzbudziła tylko śmiech. Tramwaj mieści na pokładzie 12 osób, więc ciężko sobie wyobrazić, ze może stanowić jakąś alternatywę, żeby wszyscy zainteresowani mogli na czas dotrzeć na Kurów. W odpowiedzi UM nadal nie zostało to wyjaśnione, jest tylko zdanie, które prawdopodobnie mamy przyjąć za pewnik: Wskazany do rewitalizacji obszar, co prawda nie przynależy do obrębu Starówki, jednak jest zarówno funkcjonalnie, jak i przestrzennie z nią powiązany. Dodatkowo w uzasadnieniu można przeczytać, ze rewitalizacja Kurowa przyczyni się do aktywizacji i włączenia społecznego. Można się z tym zgodzić, ale nadal nie będzie to aktywizacja Starówki, ale V Osiedla, które jak wynika z diagnozy, obszarem zdegradowanym nie jest.
Niejasna jest odpowiedź w sprawie terenu nr 2, czyli dużej połaci nieużytków na Pociejewie. Wynika z niej, że włączono go dlatego, żeby przygotować te tereny pod inwestycje. To nie jest zadaniem rewitalizacji. Rewitalizacja to przywracanie do życia przestrzeni miejskich, które kiedyś tętniły życiem, wspólnie z jej mieszkańcami, a tam mieszkańców nie ma, nigdy ich nie było.
Dziwi mnie trochę fakt, że w sprawie Osiedla Armii Krajowej uwzględniono 9 wskaźników wykorzystanych w diagnozie: bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, edukacji, kapitału społecznego, przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego, infrastruktury technicznej, patologii społecznej, a w przypadku terenu ogródków działkowych w odpowiedzi się o tym nie wspomina. Rozumiem, akurat w odniesieniu do tego obszaru było to niemierzalne, ale też nie wyobrażam sobie w jaki sposób działkowcy (dodatkowo mieszkańcy wszystkich konińskich osiedli) stworzą na swoich prywatnych terenach, cytuję odpowiedź UM: miejsca aktywnego wypoczynku, edukacji i rekreacji, dla wszystkich mieszkańców terenów objętych rewitalizacją.
Pozostałe odpowiedzi przyjmuję, ciesząc się przy okazji, że jest szansa na włączenie w obszar rewitalizacji okolic Parku im. Chopina i ulicy Nadrzecznej.

Przy okazji polecam artykuł, który w przystępny sposób wyjaśnia słowo rewitalizacja.

Pełna odpowiedź UM w formacie PDF znajduje się tutaj.

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG