akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Lokale NGO

Informacje na temat projektu „Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

____________

Raport Stowarzyszenia Akcja Konin na temat przyznawania lokali miejskim organizacjom pozarządowym w Koninie (PDF)

Podstawowe informacje dla zainteresowanych przeprowadzeniem podobnych działań w swoim mieście.

Rejestr umów NGO z UM

2015/11/08

Prezentujemy dzisiaj rejestr umów Miasta z organizacjami pozarządowymi na wynajem i wypożyczenie lokali miejskich. Poszczególne umowy można pobrać w formacie PDF.

Zmieńmy razem zasady użyczania lokali

2015/09/29

Prowadzony przez Stowarzyszenie Akcja Konin projekt Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie powoli dobiega końca, powstał raport na ten temat  i wielu z Was pyta nas: co dalej?

Jak ubiegać się o lokal? (materiały pomocnicze)

2015/09/22

Obowiązujące zasady wynajmu lokali miejskich. Uchwała nr 208 Rady Miasta Konina z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Konina na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony Zarządzenie nr  51/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 kwietnia 2015 [...]

Transparentność – to takie proste

2015/09/08

Transparentność, równy i sprawiedliwy dostęp do dóbr publicznych, konieczność wprowadzenia szczegółowych regulacji, to hasła, które były przedmiotem dyskusji spotkania otwartego, które zorganizowało Stowarzyszenie AKCJA KONIN w dniu 7 września 2015 r., na którym zaprezentowało zebranym raport z dotychczasowych działań przeprowadzonych w ramach projektu Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie. W spotkaniu, które odbyło się [...]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG