akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Kolejka po jawność cd.

2015/10/23


Prezentujemy oświadczenie Pana Wiesława Steinke, Przewodniczącego Rady Miasta Konina, w sprawie inicjatywy uchwałodawczej i udostępnienia imiennych zestawień głosowań radnych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ruch Miejski OK Osiedle Konin i Akcja Konin dziękują Panu Przewodniczącemu za przemyślenie, na chłodno, naszych argumentów i, tym samym, zainicjowanie zmian zwiększających jawność prac samorządu w Koninie. Dziękujemy także naszym radnym, przede wszystkim tym, którzy popierają nasze działania – także w skrytości ducha, dziękujemy wszystkim konińskim mediom relacjonującym nasze działania w ostatnim tygodniu i dziękujemy mieszkańcom Konina, którzy podpisują się pod naszą inicjatywą uchwałodawczą, bo podpisy zbieramy nadal. Złożymy nasz projekt Radzie Miasta wkrótce.

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG