akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Konińskie Spotkania z Przeszłością

2016/12/09


„Szkice do dziejów konińskich Żydów”, Łucja Pawlicka-Nowak. Zapraszamy do  auli Państwowej Szkoły Muzycznej, ul. 3 Maja 50, 13 grudnia 2016 r. o godz. 18.00
Do czasów II wojny światowej Konin liczył nieco ponad 12 tysięcy mieszkańców. Jedną trzecią populacji stanowili koninianie wyznania mojżeszowego. Żydzi w Koninie obecni byli przez kilkaset lat; żyli, pracowali, umierali pośród swoich chrześcijańskich sąsiadów. Społeczność żydowska walnie przyczyniła się do rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta. Przedstawiciele tej społeczności pełnili często wysokie funkcje społeczne, zasiadali w konińskich urzędach, edukowali konińską młodzież, jak również przyczyniali się do rozwoju życia kulturalnego Konina. Względnie spokojna współegzystencja konińskich Żydów z chrześcijanami, kilkaset lat dziedzictwa żydowskiego w Koninie, w ciągu zaledwie kilku miesięcy zmiotła nawałnica II wojny światowej. Niewielu koninianom żydowskiego pochodzenia udało się przetrwać zagładę. Dzisiaj w Koninie po tej licznej grupie sąsiedzkiej pozostało niewiele materialnych pamiątek. O wielkich nieobecnych opowie była wieloletnia dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie, dr Łucja Nowak-Pawlicka. Spotkanie odbedzie się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej, ul. 3 Maja 50, 13 grudnia 2016 r. o godz. 18.00

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG