akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Konsultacje społeczne

2016/10/28


Zauważyliście, że Urząd Miejski  w Koninie potrafi robić konsultacje społeczne? Nie żartuję, naprawdę. Obserwuję od miesiąca jak bardzo stara się nagłośnić wśród mieszkańców konsultacje w sprawie zmiany granic Konina. 

Krzykliwe banery, trochę o tabloidowym przekazie „DOŚĆ ABSURDÓW”, na stronie www.konin.pl, dokładne tłumaczenie o co w tym wszystkim chodzi, opatrzone zdjęciem zamyślonego prezydenta Nowickiego, artykuły w prasie lokalnej i w Konińskim Informatorze Samorządowym, punkty informacyjne w różnych częściach miasta skutecznie przyciągają uwagę mieszkańców. Każdy zainteresowany, zanim kliknie w przycisk Przejdź do ankiety konsultacyjnej, ma możliwość zapoznania się ze wszystkimi dokumentami w tej sprawie – zebrane są w jednym miejscu, nie trzeba ich nawet pobierać, same otwierają się w oknie przeglądarki…

Czapki z głów! Perfekcyjnie przeprowadzona akcja, jestem mile zaskoczony. Zgłosiłbym nawet te konsultacje do konkursu na najlepsze konsultacje roku, gdyby takowy istniał. Naprawdę.

Jedna jaskółka jednak wiosny nie czyni. Równocześnie z tymi modelowymi konsultacjami toczą się inne, także bardzo ważne – o przyszłym kształcie i funkcji centrum nowego Konina. I tutaj, niespodziewanie, tak chwalony przed chwila przeze mnie Urząd Miejski daje… ciała. Konsultacje ogłoszone zostały w BIP w formie zarządzenia prezydenta, informacja o nich szybko spadła do archiwum aktualności na urzędowej stronie miasta, na próżno szukać o nich informacji w publikacjach urzędu miejskiego. W komunikacie o konsultacjach nie ma plików z dokumentami, które mieszkańcy (jakoby) mają konsultować, informacje o publicznej debacie nie były przez Urząd Miejski tak nachalnie publikowane jak te o zmianie granic. To dziwna prawidłowość – wszystkie konsultacje w sprawie planów zagospodarowania od lat przebiegają w takim sennym nastroju. W sennym i absurdalnym.

Przykładem takiego absurdu jest chociażby niemożliwość uzyskania przez zwykłego mieszkańca elektronicznej wersji projektu, można się z nią zapoznawać na miejscu, w Wydziale Urbanistyki i Architektury i robić zdjęcia. Absurdalne jest też organizowanie publicznych dyskusji w środku tygodnia i w godzinach dogodnych dla Urzędu Miejskiego, większość ludzi z reguły pracuje ok godz. 12.00-14.00. Na przestrzeni ostatnich lat, wydaje mi się, że to Akcja Konin została niechcący wydziałem UM Konin ds. konsultacji społecznych. To na naszych stronach pojawiają się pliki konsultowanych dokumentów – pozyskujemy je bez kłopotu z UM, to na naszych stronach nawołujemy do uczestnictwa w konsultacjach, to akcja Konin przypomina o nich mediom i radnym. Efekty widać: ostatnie konsultacje w sprawie planów zagospodarowania terenów wokół synagogi i dworca PKP przyciągnęły sporo osób. Ale nie zawsze mamy czas zając się tym na 100%, tak jak Urząd Miejski konsultacjami w sprawie granic Miasta. Brakuje nam czasu, funduszy i zasięgu, czyli tego co jest w posiadaniu urzędników. A w dodatku każdy wolontariusz, bo tak traktuję te nasze starania przy obowiązkowych konsultacjach społecznych, chce od czasu do czasu odpocząć.

Akcja Konin ma sporą sieć kontaktów w całej Polsce, dzięki niej wiemy o wielu ciekawych projektach, które realizowane są w całej Polsce. Nie we wszystkich możemy uczestniczyć, ale chętnie się nimi dzielimy. W sierpniu 2016 r. Pracownia Badań Społecznych Stocznia poinformowała nas o naborze do projektu Przestrzeń dla partycypacji, którego celem jest wspieranie samorządów w konsultacjach dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców. Stocznia zamierzała pomóc  dwudziestu sześciu samorządom w tworzeniu  założeń do projektów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców  i przy konsultacji z mieszkańcami wstępnych projektów – 6 gmin z tych, które pomyślnie ukończą pierwszy etap konsultacji. Przesłaliśmy informacje o tym projekcie do prezydenta Konina i jego zastępcy ds. gospodarczych:

Dzień dobry, Panie Prezydencie,


przysłano mi dziś rano informacje o ciekawym projekcie szkoleniowym dla urzędów. Celem szkolenia jest poprawienie jakości konsultacji społecznych dotyczących dokumentów planistycznych, co wydaje mi sie ważne dla Konina w kontekście prac nad planem rewitalizacji czy, niedługo już, planem zagospodarowania Pociejewa. Wsparciem zostanie początkowo objętych 26 wybranych gmin – etap tworzenia założeń do projektów, a 6 z nich uzyska pomoc realizatora projektu, PBS Stocznia, w konsultacji z mieszkańcami wstępnych projektów. Gminy te dostana także grant w wysokości 20 tyś. zł na organizacje konsultacji. Nabór trwa od 1. do 30. września. Wszystkie szczegóły i kontakty znajdują się tutaj:
http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/
Myślę, że warto
pozdrawiam
Waldemar Duczmal

Mój mail, mimo wysłania ich na urzędowe adresy, pozostał bez jakiegokolwiek odzewu. Nie wiem czy nasze miasto miałoby jakieś szanse w tym konkursie, ale mogliśmy spróbować, Akcja Konin pomogłaby z całych sił, przecież i tak wyręczamy Urząd w promocji większości konsultacji. Z wyjątkiem oczywiście tych ostatnich, wręcz modelowych, w sprawie granic miasta. Dlaczego nie ma takich w każdym przypadku? Przecież Urząd już potrafi, udowodnił to właśnie. Róbcie tak zawsze – DOŚĆ ABSURDÓW w konsultacjach społecznych!

Przy okazji, w imieniu Urzędu Miejskiego, zapraszamy do konsultacji miejscowego planu zagospodarowania terenów wokół dworca PKP. Wniosek na którym możecie składać swoje uwagi i wszystkie dokumenty, których nie znajdziecie na urzędowych stronach, znajdują się pod tym linkiem.

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG