akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Konsultacje w sprawie strefy za nami

2013/12/03


20 listopada w sali Ratuszowej odbyły się konsultacje społeczne w sprawie Stref Płatnego Parkowania o które Akcja Konin wnioskowała od lutego tego roku. Nie chodziło nam o nieformalne spotkania jakich w Urzędzie Miejskim wiele, tylko o konsultacje zgodne z Uchwałą nr 395 Rady Miasta Konina w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina. Dzięki temu po takich konsultacjach zostaje ślad w postaci protokołów i wniosków do których zawsze można się odnieść. Występowaliśmy do Urzędu Miasta o takie protokoły z tych wcześniejszych, nieformalnych spotkań, niestety Magistrat ich nie posiada. Stąd nasze zainteresowanie konsultacjami zgodnymi z prawem. Po kilkakrotnym przełożeniu terminu udało się wreszcie takie spotkanie zorganizować. Nie były może doskonałe, ale cieszymy się, że zrobiony został pierwszy krok i że zgodnie z uchwałą częściej będą konsultacje inicjować zarówno prezydent jak i radni. Deklarujemy z naszej strony pomoc przy każdej takiej inicjatywie.
Na konsultacje przyszła niestety garstka koninian, a szkoda, bo przedstawiciele Urzędu Miejskiego zaprezentowali pierwszy raz publicznie całą koncepcję Strefy Płatnego Parkowania w Koninie. Po prezentacji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prezydentowi Markowi Waszkowiakowi, kierownikowi Wydziału Drogownictwa Grzegorzowi Pająkowi i komendantowi Straży Miejskiej Mieczysławowi Torchale. W dyskusji uczestniczyło też trzech miejskich radnych: Mateusz Cieślak, Jan Urbański i Ryszard Białkowski. Dyskusja była niekiedy burzliwa, ale dzięki moderatorce spotkania, Agnieszce Rzeźnik, udało się nam wszystkim porozmawiać o interesującym nas temacie przez ponad dwie godziny. Przy okazji wynikło też kilka tematów pobocznych, ale związanych z ruchem drogowym np. ścieżki rowerowe, konińskie MZK.

Wszystkie propozycje uczestników dyskusji przesłaliśmy do Wydziału Drogownictwa:
1. Zwolnienie mieszkańców parkujących w SPP z opłat abonamentowych.
2. Zmniejszenie abonamentu dla pracowników i właścicieli firm parkujących w SPP.
3. Niewprowadzanie SPP między bloki mieszkalne.
4. Pierwsza godzina parkowania za darmo ( model niemiecki – zaznaczanie godziny o której się zaparkowało na specjalnym, kartonowym zegarze).
5. Płacenie za parkowanie w SPP naprzemienne – jednego dnia parzyste numery rejestracyjne, drugiego nieparzyste (model londyński).
6. Parkomaty powinny wydawać resztę.
7. Znaczne zwiększenie ilości parkingów buforowych (przeznaczanie na ich budowę wszystkich zysków z SPP).
8. Wyłączenie w parkomatach przyjmowanie monet w dni wolne?
9. „Taryfa ulgowa” dla niepłacących przez pierwsze dni funkcjonowania nowych stref – ostrzeżenie zamiast dodatkowych opłat.

SPP Konin prawobrzeżny (22,12 MB)
SPP Starówka (A2) (8,23 MB)SPP Wojska Polskiego, Pociejowo, Wiejska (1,96 MB)
SPP – Chopina (3,87 MB)
SPP – Aleje 3-go Maja, Bankowa (1,76 MB)
Źródło: LM.pl

 

 

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG