akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Konsultacje z zasadami

2016/08/01


Na początku 2015 r. Urząd Miasta Konina i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zaprosili mieszkańców Konina do  wspólnej, z urzędnikami,  pracy nad udoskonaleniem zasad prowadzenia konsultacji społecznych. Niestety po dwóch spotkaniach, bez poinformowania o przyczynach, projektu zaprzestano. Nigdy też Urząd Miejski nie opublikował dokumentu, który wtedy powstał.

Odnaleźliśmy w materiałach Stoczni projekt regulaminu konsultacji społecznych, który wówczas powstał z adnotacją:
UWAGA: Projekt nie został ostatecznie uzgodniony i zatwierdzony przez całą grupę roboczą i nie był dalej procedowany w Urzędzie Miasta.

Prezentujemy projekt i poniżej, dla porównania, obecne zasady konsultacji społecznych. Wysyłamy też zapytanie do radnych w tej sprawie.

Projekt:

Obecnie obowiązujące zasady:

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG