akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Kuriozalny mały grant

2017/01/29


Małe granty to dotacje dla organizacji pozarządowych od samorządu,  o które organizacje mogą się starać poza konkursem dotacyjnym. Temat projektu może być dowolny, dotacja wynosi do 10 tys zł, jeśli tylko Urząd Miejski uzna celowość pomysłu i projektu.

Miasto Konin posiada taka procedurę, a ja od lat obserwuję sposób przyznawania małych grantów w naszym mieście. Tegoroczna pula została już rozdana, czas więc podzielić się moimi wątpliwościami. Skupię się tylko na jednej ofercie, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego jako pierwsza i tylko tą zdążyli ocenić dla mnie znajomi urzędnicy z kilku miast polskich (nazwiska zostawię do swojej wiadomości), którzy od lat zajmują się organizacjami pozarządowymi. Przypisy pod poszczególnymi screenami z oferty są ich cytatami. Zgodnie z regulaminem małych grantów mogłem te zastrzeżenia wnieść wcześniej, postanowiłem jednak poczekać co się wydarzy, czy oferta uzyska akceptację oceniających a co za tym idzie – dofinansowanie.

Ofertę złożyło stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet *. Pojawiła się na BIP, mimo, że nigdzie wcześniej nie został ogłoszony nabór do małych grantów. Dopiero ja rozesłałem informację o nich do konińskich organizacji pozarządowych, po raz kolejny wyręczając Centrum Organizacji Pozarządowych, które jest za małe granty odpowiedzialne. Wróćmy jednak do oferty.

Koniński Kongres Kobiet zaproponował Miastu Konin organizację swojego jubileuszu – taki tytuł nosi oferta: V Jubileuszowy Kongres Kobiet. Przeanalizujmy ją od początku, bo, nie tylko  w moim odczuciu, jest napisana całkowicie niezgodnie z zasadami pisania małych grantów:

I.3 Nie wpisano rodzaju zadania zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Artykuł ten zawiera 33 pozycje i żadną z nich nie jest “projekt o charakterze kulturalnym”. Wyraźnie jest to zaznaczone w przypisach, pod tabelą.

III.1 W opisie nie wskazano celu, miejsca realizacji, wyszczególnienia grup odbiorców oraz przewidywanego wkładu własnego a w przypadku jego braku nie zaznaczono tego w opisie. Nie opisano zaangażowania rzeczowego i osobowego. Nie opisano zadań pod kątem problemu społecznego jakiego dotyczą. Opis powinien być spójny z punktem III.2 i kalkulacją kosztów realizacji zadania opisanych w punkcie IV.  

III.2 Założone rezultaty realizacji zadania są niemierzalne. Nie uwzględniono ilu uczestników będzie z Miasta Konina. Założenia są zbyt ogólne i nie dają możliwości weryfikowania wydatków. Nie opisano czy rezultaty zadania publicznego będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadań przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki. Nie opisano rezultatów „twardych”, które można określić liczbowo, np. liczba zorganizowanych szkoleń, liczba prelekcji, czy np. druk 50 plakatów. Nie opisano rezultatów „miękkich” zmian społecznych i psychologicznych, które nastąpiły u adresatów projektu. Rezultaty powinny być spójne z założonymi celami i realizowanymi działaniami.

IV. Kalkulacja kosztów nie wynika z opisów. Ponad 50% stanowi koszt wyżywienia. W opisach oferty nie opisano ile osób otrzyma wyżywienie, kto otrzyma zwrot kosztów podróży i noclegów, czy ubezpieczeniem objęci będą prelegenci, czy wszyscy uczestnicy, ile zaplanowano wydruków ulotek i plakatów oraz czy ołówki będą np. rozdawane uczestnikom jeśli tak to ile szt. zostanie zakupionych. Dodatkowo (dop. mój) Koniński Kongres Kobiet nie zamierza ponieść żadnych kosztów ze środków własnych, to zaznaczam jako ciekawostkę.

Oświadczenia:nie dokonano skreśleń w pkt. 2, 4 i 5

Oferta powinna zostać zwrócona do uzupełnienia albo po prostu nie brana pod uwagę.

Wkrótce kolejny jubileusz istnienia Akcji Konin i zastanawiam się co by było, gdyby urządzić go za miejskie pieniądze z małych grantów, a przy okazji zaprosić prezydentów Konina, żeby wnieśli merytoryczny wkład w imprezę, bo także takie stwierdzenia zawiera wniosek Konińskiego Kongresu Kobiet. I sam nie wiem czy to zabawne, czy żenujące?

* mam dużo zrozumienia i sympatii do idei jakie prezentuje Kongres Kobiet, ale nie mogę milczeć, gdy na tak fatalnie napisana ofertę od ręki przyznawane są pieniądze z miejskiego budżetu.

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG