akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Liczy się miasto – Obywatelski Monitoring Budżetu

2013/09/10


„Liczy się miasto. Obywatelski Monitoring Budżetu” jest projektem społecznym realizowanym w dwóch wielkopolskich miastach: Kaliszu i Koninie. Jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dwie organizacje w nim uczestniczące, Kaliska Inicjatywa Miejska i Akcja Konin, powstały, aby zmieniać nasze miasta. Nie da się tego osiągnąć bez zmiany świadomości jego mieszkańców. Miasto to przecież my. Obywatelski monitoring budżetu jest jednym z podstawowych narzędzi, który pozwala zwiększyć udział mieszkańców w lokalnym życiu publicznym. Zaangażowanie liderów lokalnych i mieszkańców w monitorowanie budżetu to pierwszy i niezbędny krok do stworzenia w Kaliszu i Koninie prawdziwej i skutecznej demokracji obywatelskiej. Przy udziale mieszkańców poszukujemy odpowiedzi na ważne pytania: jak są gromadzone i wydawane publiczne pieniądze, jaka jest relacja między władzą a społeczeństwem, w jaki sposób polityka władz publicznych i ustawodawstwo mogą wspierać zrównoważony rozwój i zmniejszać nierówności społeczne. Budżet stanowi materialną bazę istnienia miasta. Poznając mechanizmy rządzące budżetem, odzyskujemy wpływ na miasto.

Podstawowym celem podejmowanych działań jest obywatelska aktywizacja mieszkańców. Projekt realizują działacze ruchów miejskich – Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej i Akcji Konin wspólnie z przedstawicielami lokalnych społeczności i Fundacją Jeden Świat z Ponania. Będziemy korzystać z doświadczeń holenderskich organizacji (Centrum Monitoringu Budżetu i Partycypacji Obywatelskiej, MOVISIE, Hogeschoolvan Amsterdam (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Amsterdamie) i mieszkańcami Indische Buurt , którzy ideę przywieźli z Brazylii. Obywatelski monitoring budżetu jest tam realizowany od 20 lat. W Holandii obywatelski monitoring budżetu został przeprowadzony w 2011 r. w Indische Buurt, jednej z dzielnic Wschodniego Amsterdamu.
Partnerzy w projekcie
Jeden Świat od początku swego istnienia angażuje się w przedsięwzięcia aktywizujące społeczności lokalne (np. wolontariat lokalny i międzynarodowy, programy edukacyjne), sięga po innowacyjne metody, by wzmacniać społeczeństwo obywatelskie i budować kapitał społeczny, nawiązuje partnerstwa międzynarodowe, by wymieniać się wiedzą i dobrymi praktykami.
Centre of Budget Monitoring and Citizen Participation (CBM) to organizacja wzmacniająca społeczeństwo obywatelskie i promująca praktyki partycypacyjne poprzez informowanie obywateli o przysługujących im prawach z wykorzystaniem metodologii monitorowania budżetu. CBM przekazuje wiedzę, doświadczenie i narzędzia niezbędne do wdrożenia metodologii monitorowania budżetu w Polsce.
Kaliska Inicjatywa Miejska istnieje od 2011 r. i skupia kaliskich aktywistów, wywodzących się z różnych środowisk, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju miasta. KIM podejmuje szereg działań informacyjnych, publicystycznych, kulturalnych i edukacyjnych mających na celu aktywizację społeczności lokalnej.
Akcja Konin powstała w 2011 r., jest inicjatorem Obywatelskiej Strategii KONIN 2020 i prowadzi działania monitorujące spełnianie obietnic wyborczych przez radnych Konina. Zaangażowanie Akcji Konin w projekt monitorowania budżetu jest naturalną kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowych działań stowarzyszenia. W kwietniu 2013 roku Akcja Konin zaczęła prowadzić serwis o pracy radnych www.konin.mamprawowiedziec.pl.

Strona projektu: http://liczysiemiasto.pl/
Fanpage: https://www.facebook.com/liczysiemiasto

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG