akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Ludzie listy piszą

Jakim cię piszą – o informacji wizualnej miasta Konina

2016/03/30

Minął już rok od pojawienia się w mieście nowych tablic z nazwami ulic oraz dzielnic. Czy eksperyment przeprowadzony przez Urząd Miejski był trafiony? Jednak aby dobrze ocenić te działania trzeba przyjrzeć się im poprzez dwa aspekty – treści oraz formy. Jeśli chodzi o treści, to należałoby się skupić na cichej próbie przekształcenia podziału administracyjnego miasta, [...]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG