akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Lokale NGO

Informacje na temat projektu „Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

____________

Raport Stowarzyszenia Akcja Konin na temat przyznawania lokali miejskim organizacjom pozarządowym w Koninie (PDF)

Podstawowe informacje dla zainteresowanych przeprowadzeniem podobnych działań w swoim mieście.

Spotkanie poświęcone udostępnianiu lokali miejskich NGO

2015/09/02

Stowarzyszenie Akcja Konin zaprasza na spotkanie poświęcone miejskim lokalom udostępnianym organizacjom pozarządowym. Chcemy wspólnie z Wami podsumować projekt, którym nasza organizacja zajmowała się przez kilka ostatnich miesięcy. Spotkajmy się: 7 września 2015 roku o godzinie 16:00 Kawiarnia „OSKARD” w Koninie Centrum Kultury i Sztuki, Dom Kultury OSKARD, al. 1 Maja 7a Zaprezentujemy opracowany przez nas [...]

Akcja ulotkowa na Finale Lata

2015/08/30

          Mamy już materiał, który możemy pokazywać. Wykorzystujemy miejskie imprezy do spotkań z innymi ludźmi i organizacjami, żeby porozmawiać o ich pomysłach na zagospodarowanie wolnych, miejskich lokali przez organizacje pozarządowe. W czasie Finału Lata na Bulwarze Miejskim mieliśmy okazję spotkać się z organizacjami pozarządowymi, które w nim uczestniczyły i porozmawiać o naszym […]

Konsultacje Programu Współpracy Miasta z NGO.

2015/07/09

Do końca lipca trwają konsultacje Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z tym związanych 30 czerwca 2015 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych. Zgłosiliśmy swoje poprawki do Programu ( dostępne są tutaj), ale tym co nas najbardziej interesowało były punkty dotyczące użyczania lokali miejskich organizacjom pozarządowym.

Współpraca z KRDPP

2015/06/23

Otrzymaliśmy odpowiedź od Konińskiej Rady Pożytku Publicznego w sprawie naszej propozycji współpracy przy naszym projekcie monitoringu lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym

Spotkanie z KRDPP.

2015/05/20

W Koninie opracowane zostaną jasne zasady przyznawania miejskich lokali organizacjom pozarządowym. Taką deklaracje złożył wiceprezydent miasta Sławomir Lorek podczas spotkania zorganizowanego przez Akcję Konin.

Uczmy się od bardziej doświadczonych.

2015/04/30

Jakie zasady wynajmu i użyczania lokali miejskich obowiązują w Koninie? Czy Konin powinien posiadać jasne i sprecyzowane, zebrane w jeden regulamin, zasady wynajmu i użyczania lokali miejskich organizacjom pozarządowym? Czy dotychczasowa polityka lokalowa w mieście na tej płaszczyźnie jest konkretna i klarowna?

Zaproszenie na spotkanie

2015/04/23

Stowarzyszenie AKCJA KONIN zaprasza do udziału w dyskusji pt. „Dobre praktyki wynajmu i użyczania lokali miejskich” Spotkanie dyskusyjne odbędzie się dnia 27 kwietnia 2015 roku, w godz. 16:00-18:00 w kawiarni „OSKARD” w Koninie– Centrum Kultury i Sztuki, Dom Kultury OSKARD, Al. 1 Maja 7a

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG