akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Plan miejskich zasobów lokalowych udostępnianych NGO

2015/09/17


Mapa wszystkich lokali miejskich wykorzystywanych przez organizacje pozarządowe w Koninie ( stan na 2014 r.)
Jeśli chcecie szczegółowych danych, wystarczy kliknąć na legendę pod mapą

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG