akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Modelowa rewitalizacja miasta? LPR do poprawki.

2017/06/28


Ministerstwo Rozwoju oceniło Lokalny Plan Rewitalizacji Konina na lata 2016-2023, na które nasze miasto pozyskało w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja miast 700 tyś. zł. Przedstawiamy kartę ocen, którą uzyskaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej. 
Z karty oceny:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 nie jest zgodny z zapisami horyzontalnych Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie cech oraz minimalnej zawartości (obligatoryjnych elementów) programów rewitalizacji. W związku z powyższym,
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 w przedstawionej formie nie jest rekomendowany do umieszczenia w wykazie programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego.

 

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG