akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Mordowanie demokracji i partycypacji.

2015/10/22


Dzisiaj będzie o tym jak Rada Miasta Konina walczy z mieszkańcami, którzy ją wybrali.

We wrześniu 2010 roku, dzięki staraniom ówczesnego radnego, Dariusza Wilczewskiego, Rada Miasta Konina przegłosowała uchwałę nr 748 w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Konina. Dzięki niej, grupa mieszkańców Konina po zebraniu 200 głosów, mogła występować do Rady Miasta z projektem uchwał w ważnych w jej mniemaniu sprawach.

Inicjatywa ta została kilka razy wykorzystana przez zainteresowane grupy, w tym także przez Akcję Konin. Dzięki niej, na przykład, nowe konińskie rondo otrzymało nazwę Doktora Piotra Janaszka. Postanowiliśmy z niej także skorzystać przy naszej najnowszej akcji – zmianie zapisów w Statucie Konina dotyczących umieszczania na BIP imiennych zestawień głosowań radnych na poszczególnych sesjach. Możecie o tym przeczytać tutaj. Zaczęliśmy zbierać wymagane 200 podpisów, napisaliśmy projekt uchwały i …. spotkaliśmy się z bezczelną (nie waham się użyć tego słowa) kontrą radnych, którzy nie są zainteresowani pełna jawnością swoich prac. Po naszym dzisiejszym happeningu w Biurze Rady Miasta w konińskim BIP znalazły się materiały na najbliższą sesję, a wśród nich projekt całkowicie zmieniający wspomniana wcześniej uchwałę o inicjatywie uchwałodawczej. Podniesiono w nim limit z 200 na 1000 osób, które muszą podpisać projekt, dodano zapis, dzięki któremu mieszkańcy w żaden sposób nie będą mogli domagać się większej jawności prac radnych, a wszystko to opatrzono żenującym (nie boje się użyć tego słowa) uzasadnieniem: Zwiększenie liczby mieszkańców, ma służyć podniesieniu rangi i nadaniu powagi inicjatywie uchwałodawczej.

Ten projekt uznajemy za próbę nie tylko zduszenia w zarodku naszej inicjatywy, ale i ograniczanie praw mieszkańcom Konina. Z góry zapowiadamy złożenie skargi do Wojewody Wielkopolskiego, jeśli ta uchwała zyska poparcie wiekszości radnych

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG