akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Nasz nowy projekt – zapraszamy na spotkania.

2019/05/09


Akcja Konin rozpoczyna w maju serię spotkań i debat w ramach projektu „Zrównoważone rolnictwo i żywność w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej w regionie” finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Make Europe Sustainable for All za pośrednictwem Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.

Konin jest centrum Wielkopolski Wschodniej, obszaru, na którym przez dziesięciolecia rozwijał się m.in. przemysł paliwowo-energetyczny (monokultura przemysłowa) i który od 30 lat przechodzi transformację niekontrolowaną. Wydobycie węgla przyczyniło się do degradacji środowiska (stepowienia roślinności, umieranie jezior, znacznego obniżania wód gruntowych, degradacji ziem uprawnych). Odejście od węgla jest niezbędne dla regionu, aby mógł on się rozwijać w sposób zrównoważony. Nasz projekt ma na celu przeprowadzenie serii spotkań mieszkańców regionu ze specjalistami, w tym z przedstawicielem Komisji Europejskiej, a na końcu – po serii debat i warsztatów – z lokalnymi politykami. Spotkania pomyślane są jako przedstawienie mieszkańcom wybranego tematu dotyczącego problemów: środowiskowych, rolnictwa, zrównoważonego rozwoju w kontekście konieczności transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Uczestnicy spotkań dyskutować będą nad odejściem od wydobycia węgla i znalezieniem sposobów rozwoju ekonomicznego, który będzie odpowiadał mieszkańcom i odpowiadał na wyzwana związane ze zrównoważonym rozwojem, zapotrzebowaniem na zdrową żywność, ochronę wód, które zanikają (opady w regionie należą do najniższych w Polsce), powstrzymaniem i odwróceniem procesu degradacji gleby oraz utratą różnorodności biologicznej.

Spotkania umożliwią mieszkańcom  porozmawianie z ekspertami i działaczami, którzy pracują nad programami transformacji, znają rozwiązania stosowane w innych krajach, mają innowacyjne pomysły dotyczące, np. roślin pojawiających się na pokopalnianych nieużytkach, wykorzystania nieużytków dla pszczół, energetyki rozproszonej dla gospodarstw rolnych.

Projekt pomyślany jest jako element istotny w procesie konsultacji społecznych dotyczących losów naszego regionu i w procesie aktywizacji mieszkańców, którzy będą mieli dodatkowe forum służące wypowiadaniu opinii i wymianie poglądów. Wiedza uzyskana podczas serii spotkań będzie mogła zostać wykorzystana przez mieszkańców m.in. podczas ostatniego spotkania, debaty, do której zaproszeni zostaną politycy.

 

Spotkania będą się odbywały w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie przy ul. Dworcowej 13.

Kalendarium spotkań:

14 maja, godz. 17:00 – 19:00 – spotkanie z Marcinem Popkiewiczem*

20 maja, godz.  17:00 – 19:00 – panel dyskusyjny z udziałem Miłosławy Stępień(Partia „Zieloni”), Agaty Kuźmińskiej (Stowarzyszenie ZmieniaMY Konin), Weroniki Blochi Adama Dzienisa. W trakcie spotkania wyświetlony zostanie film„Human Energy”w reż. Adama Dzienisa (premiera światowa: 29.03.2018).

19 czerwca*, godz. 17:00 – 19:00   – panel dyskusyjny z udziałem  Ewy Sufin(Fundacja „Strefa Zieleni”),  Małgorzaty Broniszewskiej(Stowarzyszenie ZmieniaMY Konin), Diany Lelonek(Center for the Living Things);

25 września, godz. 17:00 – 19:00 – spotkanie z Krzysztofem Wójcikiem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w Komisji Europejskiej;

Spotkanie kończące debatę – z politykami i samorządowcami– odbędzie się w październiku(ostateczna data nie została jeszcze ustalona).

* Najbliższe spotkanie – z Marcinem Popkiewiczem, analitykiem megatrendów, fizykiem, dziennikarzem, pisarzem, redaktorem portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl; przewodniczącym polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil),

1) wprowadzać będzie w:

  • megatrendy  gospodarczo-zasobowo-środowiskowe i ich powiązania;
  • problem paliw kopalnych jako fundamentu gospodarki oraz problem kosztów ubocznych tego zjawiska: od szkód górniczych i smogu po koszty importu i zmianę klimatu;

 

2)  przedstawiać diagnozę sytuacji i możliwe kierunki działań.

**(data zostanie jeszcze potwierdzona)

Projekt powiązany jest z Agendą 2030 i wynikającymi z niej Celami Zrównoważonego Rozwoju:  http://www.un.org.pl/

 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

  

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG