akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Placówki socjoterapeutyczne i opiekuńcze

2015/09/14


Placówki socjoterapeutyczne i opiekuńcze prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach miejskich (stan na 2014 r.)

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG