akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Podsumowanie ankiety

2013/12/11


Podsumowanie ankiety przeprowadzanej wśród mieszkańców Konina w ramach projektu Liczy się miasto.

Ankiety były przeprowadzane bezpośrednio (101 ankiet) oraz za pomocą internetu (86 ankiet). W sumie zebrane zostały opnie od 187 osób.
Mieszkańcom zaproponowaliśmy wybranie do przeprowadzenia monitoringu obywatelskiego jednej z następujących części budżetu miasta:
1. środków przeznaczonych na opiekę społeczną;
2. środków przeznaczonych na promocję Konina;
3. środków przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową;
4. środków przeznaczonych na wspieranie działalności organizacji pozarządowych.
W ankiecie była także możliwość zaproponowania monitoringu innych wydatków.

Otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:
60 osób wybrało promocję Konina
53 osób wybrało opiekę społeczną
42 osób wybrało działalność organizacji pozarządowych
32 osób wybrało gospodarkę mieszkaniową.

Ponadto mieszkańcy wskazywali m.in. na następujące wydatki z budżetu, których monitoringiem byliby zainteresowani:
– środki przeznaczone na infrastrukturę i modernizację miasta, w tym dróg;
– utworzenie ścieżek rowerowych, chodników, zabezpieczenie torów koło bazaru;
– podjazdy dla niepełnosprawnych i matek z wózkami, pobocza dla niewidomych;
– inwestycje;
– środki przeznaczone na aktywizację społeczną seniorów;
– środki przeznaczone na wspieranie osób młodych;
– pozyskiwanie kapitału i promocja w celu tworzenia nowych miejsc pracy;
– koszt funkcjonowania RM i UM (w tym środki na tworzenie w UM nowych miejsc pracy);
– środki przeznaczone na oświatę i szkolnictwo;
– wydatki związane z rozwojem sportu w mieście;
– środki przeznaczone na wywóz śmieci;
– wydatki na IT (zwłaszcza zakup obcych usług);
– działalność kulturalną;
– środki przeznaczone na administrację publiczną;
– umorzenia dla firm i osób;
– wydatki dotowane z Europejskich Funduszy Spójnościowych;
– środki przekazywane na imprezy okolicznościowe, w tym wynagrodzenia dla księży;
– płace urzędników;
– na energetykę cieplną;
– na służbę zdrowia.

W załączeniu zestawienie głosów z Facebooka razem z infografiką.

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG