akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Podyskutujmy o dworcu PKP

2016/09/24


O kolei w Koninie w ostatnich miesiącach zrobiło się głośno. Niedawno podróżnych zaskoczyła wiadomość o planowanym remoncie linii Poznań-Warszawa i dwuletnim wstrzymaniu ruchu. Zbiega się to także z informacjami o planach budowy nowego dworca kolejowego. W najbliższą środę, 28 września, zostanie wyłożony w Urzędzie Miejskim projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Wiemy też, jakie są pomysły spółki zależnej od PKP – Xcity Investments. Wraz z grupą Dekada Realty planują zbudować w miejscu obecnego dworca centrum handlowe z funkcją obsługi podróżnych o powierzchni ok. 5400 m2. Przy obiekcie znajdowałby się rozległy parking ciągający się aż do zabudowań Poczty Polskiej. W dwóch przeciwległych końcach pawilonu znalazłyby się poczekalnie: kolejowa oraz autobusowa. Szczegółów projektu, oprócz dwóch wizualizacji, wciąż brak. Nie wiadomo przy tym jak komunikacyjnie rozwiązano perony autobusowe PKS-u czy MZK-i, jak wyglądałoby wyjście z tunelu na Zatorze czy chociażby zachowanie drzewostanu przy ul. Kolejowej (wraz z dębem Zawiadowcą).

mat. autora

Taka niezwykle atrakcyjna dla inwestora propozycja z punktu widzenia miasta, jego mieszkańców oraz przede wszystkim podróżnych nie oferuje rozwiązania problemów infrastruktury transportu publicznego w Koninie. Projekt skupiony na czerpaniu korzyści finansowych z tej przestrzeni, traktujący jako drugorzędne potrzeby podróżnych oraz wygodę użytkowania nie odpowiada zadaniom publicznym, które przede wszystkim powinien spełniać dworzec kolejowo-autobusowy, jako centrum przesiadkowe i kręgosłup komunikacyjny miasta, a także być powodem do dumy witającym przyjezdnych.

          mat. Xcity Investments

Traktowanie dworców kolejowych oraz autobusowych jako dobrych terenów inwestycyjnych jest niestety praktyką częstą w Polsce, jednak są od niej również chlubne wyjątki. W Goleniowie (23-tys. mieście) rozstrzygnięto konkurs na budowę dworca kolejowo-autobusowego z prawdziwego zdarzenia łącząc go z lokalnym centrum kultury. Do konkursu stanęło wiele pracowni, a zwycięska praca wykonana przez austriackie biuro Riegler Riewe cechuje się klarownymi rozwiązaniami funkcjonalno-komunikacyjnymi (mi. perony autobusowe umieszczone równolegle obok kolejowych, a nie jako osobne obiekty), stawiając sobie na cel wygodę użytkowania oraz znaczenie dworca jako ikony i dominanty w krajobrazie miasta. W przypadku Konina zapewne usunięcie funkcji usługowych w przyszłym budynku byłoby trudne do wynegocjowania, ale może warto zastanowić się nad ich proporcją względem części komunikacyjno-publicznej? A może nawet rozdzieleniem jako dwa odrębne organizmy?

Projekt MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) dla terenu dworca w Koninie jest obecnie w trakcie opracowania, już od najbliższej środy będzie można go obejrzeć w Urzędzie Miejskim. Dyskusja nad jego założeniami odbędzie się niecały miesiąc później – 25 października. Nic dziwnego, w końcu czas goni – remont linii rozpocznie się w przyszłym roku, więc jest to najlepszy moment dla przebudowy dworca.

mat. Riegler Riewe Architekten

Wszyscy mieszkańcy mogą brać udział w dyskusjach publicznych dotyczących tego obszaru oraz zgłaszać wobec niego uwagi, a także przekonywać urzędników i radnych jaki kształt ma mieć ten niezwykle ważny element miasta. Może warto zastanowić się i przedyskutować jakie ma być komunikacyjne centrum miasta, z którego będziemy korzystać przez kolejne dziesięciolecia? Po czterdziestu latach czekania na prawdziwy dworzec mamy szansę nakreślić go na nowo, by wreszcie można było w Koninie korzystać z transportu publicznego w warunkach godnych XXI wieku. Bez prowizorycznych blaszaków, ciasnych poczekalni, malutkich wiat czy gołych peronów. Byłoby szkoda marnować taką szansę.

Filip Walkowiak

 

P.S. Na najbliższej sesji Rady Miasta, 28. września, chcielibyśmy zacząć dyskusję o dworcu PKP.. Przez cały dzień będziecie mogli zobaczyć w Sali Sesyjnej makietę budynku i terenu dookoła niego. . To praca inżynierska obroniona w tym roku na wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przez Filipa Walkowiaka. Będziecie mogli porozmawiać z autorem tej koncepcji i zainspirować się nawzajem. Dzięki temu liczę, że uwagi do MPZP tego rejonu, dotyczące jego wykorzystania i funkcji będą jak najbardziej trafne i zostaną wzięte pod uwagę przez Urząd Miejski w Koninie. Zapraszam serdecznie

Waldemar Duczmal

                                          mat. Filip Walkowiak

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG