akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Propozycje zmian w LPR dla Konina na lata 2016-2023

2016/08/12


Propozycje zmian (wysłane do UM Konin) dotyczące zmian granic obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem.

Propozycja:

1. Proponuję wykreślić z planu tereny oznaczone na załączniku numerami 1,2,3
2. Proponuję uwzględnić w planie tereny oznaczone w załączniku literami A i B
………
.……….……….

Uzasadnienie

1. Teren nr 1 i 2 niezamieszkane nieużytki, amfiteatr , który znajduje się na terenie nr 2 jest wykorzystywany tylko do kilku imprez masowych rocznie, część z wcześniej się tam odbywających np. Dni Konina, została przeniesiona na Starówkę, dodatkowo upływającą we wrześniu 2017 r. karencja na Bulwar Nadwarciański spowoduje możliwość jego wykorzystania do organizacji różnych wydarzeń kulturalnych, teren nr 2 nie jest w żaden sposób bezpośrednio połączony ani skomunikowany ze Starówką, więc jego wpływ na jej rewitalizacje wydaje się znikomy; na terenie
nr 3
umiejscowione są ogródki działkowe stanowiące własność osób prywatnych – nie będzie można na nich realizować żadnych projektów rewitalizacyjnych

2. Teren A: ulice Nadrzeczna, Krykawka, Dmowskiego – większość mieszkańców tych ulic to osoby wykluczone społecznie, znajduje się tu też Park im. F. Chopina, który będzie można włączyć do projektów rewitalizacyjnych, teren A znajduje się w bliskim sąsiedztwie Bulwaru Nadwarciańskiego; teren B – duże skupisko mieszkańców w bliskim sąsiedztwie Starówki……….……….……….……….……….

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG