akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Rezygnacja W.Duczmala z członkostwa w KRDPP

2016/03/11


Dzisiaj prezes Akcji Konin złożył Prezydentowi Miasta Konin swoja rezygnację z członkostwa w Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Całe pismo poniżej:

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG