akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Rezygnacja z udziału w pracach w komisji konkursowej

2013/06/21


Przedstawiciel Akcji Konin, Janusz Miedziński, został powołany do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania „Promocja gospodarcza miasta-testowanie kontraktacji usług”. Nasze stowarzyszenie ucieszył fakt, że przedstawiciele NGO zostali, tak jak przewiduje to Program Współpracy Organizacji Pozarządowych z Miastem zaproszeni do takich prac.

Reprezentant Stowarzyszenia Akcja Konin wziął udział w spotkaniach oraz dwóch posiedzeniach komisji opiniującej oferty.

Janusz Miedziński zrezygnował z dalszego udziału w pracach komisji w dniu 20.06.2013.

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG