akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Składy rad nadzorczych konińskich spółek miejskich

2016/09/21


Dane pochodzą z BIP-ów spółek miejskich

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o.

Jadwiga Czerniejewska – Przewodnicząca
Stanisław Aleksandrowicz
Zbigniew Bajcar
Wioletta Cieślak
Andrzej Gręda
Henryk Przyborowski

Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowo – Usługowe „Konin”
Spółka z o.o.

Andrzej Michał Pachulski – Przewodniczący
Elżbieta Adamska-Kranz
Jerzy Janczak

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie

Krzysztof Gubański – Przewodniczący
Dariusz Gomulski
Ryszard Białkowski
Adrian Król
Bożena Mikołajczyk
Danuta Gonera

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o.

MarianJacolik – Przewodniczący
Maciej Dąbrowski
Bartosz Matuszewski
Kazimierz Brzeg
Krzysztof Nowak
Ryszard Antoniewicz

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie

Leszek Brzeziński
Jan Urbański

Geotermia Konin Spółka z o.o.

Robert Jeżak – Przewodniczący
Michał Strakowski
Mikołaj Kasprzak

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o.

Ryszard Dyka – Przewodniczący
Wojciech Staszak
Jacek Ignaczak
Henryk Kuśmirek
Tadeusz Tomaszewski
Andrzej Terka
Michał Jerzy Zawadzki

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Jacek Slanina – Przewodniczący
Michał Smorąg
Krzysztof Budziński
Sławomir Styczewski
Mieczysław Starosta

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG