akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Spotkanie poświęcone udostępnianiu lokali miejskich NGO

2015/09/02


Stowarzyszenie Akcja Konin zaprasza na spotkanie poświęcone miejskim lokalom udostępnianym organizacjom pozarządowym. Chcemy wspólnie z Wami podsumować projekt, którym nasza organizacja zajmowała się przez kilka ostatnich miesięcy.

Spotkajmy się:

7 września 2015 roku o godzinie 16:00
Kawiarnia „OSKARD” w Koninie
Centrum Kultury i Sztuki, Dom Kultury OSKARD, al. 1 Maja 7a

Zaprezentujemy opracowany przez nas raport, ustalenia i spostrzeżenia na temat użyczania miejskich lokali organizacjom pozarządowym. Przedstawimy również nasze sugestie dotyczące sposobu korzystania z miejskich zasobów przez fundacje i stowarzyszenia. Specjaliści przedstawią także analizę prawną dotychczasowej polityki lokalowej w mieście i opowiedzą o tym jak ważna jest jawność podejmowanych przez samorząd decyzji. Nasi goście pokażą jak przejrzyste procedury mogą wpłynąć na rozwój lokalnej społeczności i poprawić  wizerunek miasta.

Podsumowaniem spotkania będzie prezentacja konkretnych propozycji. Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy działają na rzecz miasta i są zainteresowani wprowadzeniem pozytywnych zmian. Zmieńmy wspólnie zasady użyczania miejskich lokali organizacjom pozarządowym.

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG