akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Spotkanie z KRDPP.

2015/05/20


W Koninie opracowane zostaną jasne zasady przyznawania miejskich lokali organizacjom pozarządowym. Taką deklaracje złożył wiceprezydent miasta Sławomir Lorek podczas spotkania zorganizowanego przez Akcję Konin. Była to kolejna odsłona projektu realizowanego przez Stowarzyszenie. Akcja Konin od zeszłego roku gromadzi informacje o tym jak w Koninie użyczane są miejskie lokale. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w mieście nie ma przejrzystego i dostępnego dla wszystkich systemu. Akcja Konin chce wspólne z miastem i organizacjami pozarządowymi stworzyć jasne zasady, które obowiązywałyby wszystkich. Stowarzyszenie wzięło udział w posiedzeniu Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na które nie mógł dotrzeć wiceprezydent. Jednak kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych Bartosz Jędrzejczak, zapewnił , że stosowny algorytm jest już przygotowywany w magistracie.

– Mamy nadzieję, że organizacje pozarządowe, w tym również nasze Stowarzyszenie, będą miały wpływ na ostateczny kształt stworzonych zasad- mówi prezes Akcji Janusz Miedziński. Dodaje także, że nie chodzi tylko o regulacje tej kwestii , ale także o to aby informacje na temat  przydzielania i wykorzystywania już użyczonych  lokali były powszechnie dostępne.

Stowarzyszenie zaprosiło już do współpracy przy projekcie „Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie” Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz magistrat jednak cały czas czeka na pomysły, sugestie zainteresowanych tematyką projektu. Już wkrótce odbędzie się kolejne, otwarte spotkanie dyskusyjne w tej sprawie.

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG