akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Sprawozdanie z udziału w pracach w komisji konkursowej

2013/07/11


W związku z zakończeniem prac komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania “Promocja gospodarcza miasta-testowanie kontraktacji usług” publikujemy treść rezygnacji z prac komisji konkursowej jaką przedstawiciel naszego stowarzyszenia Janusz Miedziński złożył w dniu 20.06.2013 – rezygnacja.

Dodatkowe uzasadnienie podjętej decyzji zostało przedstawione w sprawozdaniu z udziału w pracach komisji które Janusz Miedziński przesłał do wiadomości zarządu Stowarzyszenia Akcja Konin w dniu 22.06.2013 – sprawozdanie.

Stowarzyszenie Akcja Konin pragnie w tym miejscu podziękować Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego za rekomendowanie naszego przedstawiciela do udziału w pracach komisji oraz Panu Prezydentowi Józefowi Nowickiemu za pozytywne rozpatrzenie udzielonej rekomendacji. Mamy nadzieję, że obecność i współudział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach kolejnych komisji opiniujących konkursy przyczyni się do ich rozstrzygania zgodnie z regulaminem.

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG