akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Teren wokół synagogi – konsultacje projektu MPZP

2016/07/16


Od 14.07.2016 r. do 12.08.2016 r. trwają konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Mickiewicza-Obrońców Westerplatte ( teren synagogi)

Publiczna dyskusja o tym projekcie odbędzie się 02.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 14.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Ogłoszenie Urzędu Miejskiego w tej sprawie znajduje się tutaj

Obszar objęty planem obejmuje teren zabudowy usługowej oraz teren nieużytkowany z zabytkowymi obiektami: dawnej synagogi i domu talmudycznego. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ulic Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte było podyktowane potrzebą dopuszczenia lokalizacji na obszarze obiektów usługowych o charakterze innym niż publiczny, a także zabudowy mieszkaniowo-usługowej z uwzględnieniem stosunków własnościowych na tym terenie.

Prognoza oddziaływana na środowisko – rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst
Plan
Projekt MPZP
Uzasadnienie do uchwały

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG