akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Tramwaj wodny Pociejewo 1 – podliczamy sezon

2016/11/04


W Konińskim Informatorze Samorządowym – to taki miesięcznik donoszący o sukcesach naszego magistratu, podsumowano pierwszy sezon pływania tramwaju wodnego Pociejewo 1.

Dzięki podany liczbom możemy więc z grubsza policzyć przychód ze sztandarowej inwestycji PKS. Z tramwaju skorzystało 1100 osób. Zakładam, że dorosłych i dzieci było pół na pół, tak więc: 550 x 13 zł (cena biletu normalnego)+ 550 x 7 zł (cena biletu dla dzieci do lat 12) = 11 000 zł. Do tego dochodzi 60 rejsów komercyjnych po 150 zł za godzinę. Zakładam, ze taki rejs trwał  3 godziny ( wyliczenia skąd się to wzięło będą dalej) – 150 zł x 3 godziny x 60 rejsów = 27 ooo zł. Razem przychód z rejsów 38 000 zł.

Porównajmy to teraz z kosztorysem przedstawionym radnemu Karolowi Skoczylasowi, który wnioskował o to przed sezonem, w kwietniu 2016 r. (cała odpowiedź na końcu tego artykułu):

Poniżej szacunkowe koszty funkcjonowania tramwaju, liczone na okres 5 miesięcy funkcjonowania (przy założeniu: rejs po jeziorze Pątnowskim, bez śluzowania, bez rejsów zamawianych):

1.Paliwo: 8 – 11 litrów/godz. (731 godz. X 4,2 zł x 11 litrów x 5 miesięcy  = 33.771,20 zł

2.Oleje i smary: 0,5% kosztów paliwa za 5 miesięcy = 168,85 zł)

3.Załoga: – kapitan 30 zł/rbg – marynarz 15 zł/rbg – łącznie: 45 zł x 731 rbg = 32.895 zł

4.Energia elektryczna: – 1,5 % kosztów paliwa za 5 miesięcy = 506.56 zł

5.Utrzymanie czystości: 20 zł/dobę x 28 dni = 560 zł x 5 miesięcy = 2.800 zł – woda, ścieki: 0,5 % kosztów paliwa za 5 miesięcy = 168,85 zł

6.Opłata za dzierżawę: 68.880 zł

7.Opłata za pomost (RZGW) 3.000 zł

8.Łączne koszty: 142.190,46 zł

Tramwaj nie pływał założonych 731 roboczogodzin, tylko jak podaje portal lm.pl wypływał 900 godzin, czyli rejsy komercyjne zajęły 170 godzin, plus minus po trzy godziny na rejs. Zwiększa to trochę zakładane koszty o następujące kwoty:

1.Paliwo: 8 – 11 litrów/godz. (170 godz. X 4,2 zł x 11 litrów  = 7854 zł

2.Oleje i smary: 0,5% kosztów paliwa za 5 miesięcy = 39,27 zł

3.Załoga: – kapitan 30 zł/rbg – marynarz 15 zł/rbg – łącznie: 45 zł x 170 rbg = 7650 zł

4.Energia elektryczna: – 1,5 % kosztów paliwa za 5 miesięcy = 117,81 zł

Razem dodatkowo: 15661, 08 zł czyli wszystkie koszty wyniosły 157 851, 54 zł. Wyliczenia nie zawierają darmowych rejsów po Warcie.

Na XXI sesji Rady Miasta 27 kwietnia 2016 roku dyrektor MOSiR, Tomasz Sękowski powiedział: „Na cały ten okres funkcjonowania, czyli od maja do grudnia wstępne wyliczenia w oparciu o sytuację 25 dni pływania razy 5 rejsów przy pełnym obciążeniu, jeżeli chodzi o ludzi to jest kwestia 170-180 tys. zł i mówimy tu o wszystkich kosztach. Natomiast przychody z tego tytułu szacowane są przeze mnie na ten moment wynikających z harmonogramu o rejsach na około 130 tys. zł (…) Mam nadzieję, że przychody zrównoważą wydatki.” (protokół sesji str.52-53)

Coś jednak poszło nie tak, na nadziejach nie można opierać biznesplanów – przychody (niecałe 40 000 zł) w żaden sposób wydatków nie zrównoważyły (prawie 160 tyś zł). To nie mogło się udać, pisałem o tym już w czasie budowy tramwaju wodnego.

Proponuję, żeby Urząd Miejski przestał się zajmować komercyjna działalnością, bo jak widać tego nie potrafi. I nie od tego jest.

Waldemar Duczmal

Odpowiedź na wniosek radnego Karola Skoczylasa

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG