akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Wykaz umów użyczeń zawartych między Miastem Konin a NGO

2015/09/25


W wykazie uwzględniono także działki, które figurują w umowach użyczeń (stan na 2014 r.).

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG