akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Wyważanie otwartych drzwi – konsultacje społeczne wg. KRDPP

2017/01/07


W protokole z posiedzenia Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dn. 10 listopada 2016 r. możemy przeczytać,  że KRDPP postanowiła stworzyć Dobre Praktyki Konsultacji Społecznych, cyt. pkt 4. :  (…) opracowanie rekomendacji w zakresie opracowania Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych (opracowanie z miesięcy wrzesień – listopad przedstawia Krystian Majewski). W związku z niewywiązaniem się K.Majewskiego z przyjętego na siebie zadania i nieusprawiedliwioną nieobecnością na posiedzeniu punkt nie został omówiony.

W protokole nie są wyjaśnione przyczyny z powodu których radny Majewski nie wykonał pracy do której się zgłosił. Rozliczenie jego pracy leży w gestii przewodniczącego KRDPP Piotra Pęcherskiego. Ale podpowiadamy, że nie trzeba opracowywać wszystkiego od początku. Na początku 2015 roku Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, na zaproszenie konińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, realizowała w całej Polsce, także w Koninie, projekt Konsultacje z zasadami, na których przedstawiciele Urzędu Miejskiego i organizacji pozarządowych, niestety oddzielnie (nigdy nie doszło do wspólnych prac), wypracowało dokument, który dostępny jest na stronach Stoczni z adnotacją: Projekt założeń nowego regulaminu konsultacji z mieszkańcami dla Miasta Konina, przygotowany w efekcie prac grupy roboczej. UWAGA: Projekt nie został ostatecznie uzgodniony i zatwierdzony przez całą grupę roboczą i nie był dalej procedowany w Urzędzie Miasta.

Już rok temu próbowaliśmy się dowiedzieć dlaczego projekt w Koninie został nagle, bez informowania kogokolwiek, przerwany. Niestety w tej sprawie kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych, Bartosz Jędrzejczak, nie chciał nam udzielić żadnych informacji. Stocznia również nabrała wody w usta. Na szczęście został projekt nad którym pracowaliśmy, który można wykorzystać, żeby poprawić u nas kulejące konsultacje społeczne. Apelujemy do naszych radnych o wprowadzenie tych zmian.

Prezentujemy projekt regulaminu:

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG