akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Wzory wniosków do MPZP dla Pociejewa

2015/07/08


22 lipca mija termin składania wniosków do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pociejewa. Tutaj możecie zapoznać się z mapami, uzasadnieniem potrzeby projektu i pobrać wnioski do wypełnienia w tej sprawie.Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: uwagi_do_mpzp@konin.um.gov.pl .

Proponowany we wniosku charakter zabudowy i funkcji terenu to np: przeznaczenie obiektu, nazwa obiektu, powierzchnia zabudowy, ilość kondygnacji, itp.

Pociejewo – etap 1

Uzasadnienie do projektu MPZP Pociejewo – etap 1

Wniosek do pobrania Pociejewo – etap 1

Propozycje mieszkańców Konina zbiera też Pracownia Miejska. Wszyscy, którzy wypełnia jej formularz mogą być pewni, że ich propozycje zostaną zgłoszone.

Formularz znajduje się tutaj

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG