akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Zawiadowca – projekt uchwały złożony.

2015/05/12


Dzisiaj AKCJA KONIN złożyła w Urzędzie Miasta Konina wniosek o ustanowienie dębu „ZAWIADOWCA”, pomnikiem przyrody na mocy art. 40 i 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Wniosek został złożony w formie inicjatywy uchwałodawczej. Taką możliwość daje mieszkańcom § 40 ust. 1 Statutu Miasta Konina.
Pod wnioskiem podpisało się prawie 2000 osób, mieszkańców Konina, jak i użytkowników dworca z gmin ościennych.

Wniosek ten będzie niewątpliwie uzupełnieniem wniosku, który złożyli panowie Paweł Piechocki i Grzegorz Waleriańczyk, o czym informował publicznie prezydent miasta, pan Józef Nowicki, tym bardziej, że jak wiemy, nasz jest znacznie ‘bogatszy’ i bardziej szczegółowy. Ufamy, że dzięki temu, możliwe będzie rozpatrzenie go w terminie krótszym niż ponad pół roku, zwłaszcza, że jak wynika z publicznych wypowiedzi radiowo-prasowych prezydenta miasta Konina, ale również informacji, jakie do nas spływają o działaniach władz miejskich wokół sprawy dębu, Magistrat nie jest niechętny takiej inicjatywie.

Jak poinformował nas Wydział Ochrony Środowiska pismem z dnia 14.04.2015 r. zachowanie zieleni miejskiej jest naszym wspólnym celem. To cieszy ogromnie, bo jest ewidentnym dowodem na to, że władze miasta we właściwy sposób reagują na wyrażoną wolę mieszkańców. Do przedmiotowego wniosku grupa inicjatywna dołączyła, w celach poglądowych, wizualizację propozycji wkomponowania ZAWIADOWCY w przyszłą zabudowę, na dowód tego, że jest to możliwe – wystarczą tylko dobra wola, chęci i oczywiście porozumienie z PKP i ewentualnym inwestorem.

AKCJA KONIN dziękuje przede wszystkim Kwiaciarni LOBELIA, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Oddziałowi PTTK w Koninie, I LO w Koninie, II LO w Koninie, MANUFAKTURZE.KONIN z Chorznia i Monice Gaj, PracowniMiejskiej, cyklistom konińskim, Andrzejowi Skrzypińskiemu, Sebastianowi i Marcie z pubu KREDENS i wszystkim studentom PWSZ,Monice Marciniak, Dominikowi Domańskiemu, Justynie Kołacie, Dawidowi Wieczorkowskiemu, Katarzynie Schellner, Marcie Jaroszewskiej i wielu, wielu innym, którzy zbierali podpisy, podpisywali się, wspierali inicjatywę i nadal ją wspierają.

Autorem wizualizacji jest Dawid Wieczorkowski z Konina, student architektury.

Damian Kruczkowski

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG