akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie

2014/12/01


Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie Akcja Konin


Od 1 października 2014 Akcja Konin prowadzi projekt pt. „Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Inicjatorami działań Akcji Konin są Prezes Stowarzyszenia, Janusz Miedziński, oraz Wiceprzewodnicząca, dr Miłosława Stępień.
W ramach projektu stworzyliśmy bazę danych wszystkich organizacji pozarządowych w Koninie, zbierzemy informacje na temat lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym przez Urząd Miasta Konina i zbadamy obecnie obowiązujące zasady ich użyczania. Wykorzystując zebrane informacje stworzymy raport podsumowujący sytuację lokalową w mieście wraz z analizą porównawczą z innymi miastami. Opracujemy i udostępnimy na stronie internetowej propozycje zmian zasad przyznawania lokali oraz materiały pomocnicze dla organizacji chcących ubiegać się o lokal.
Zapraszamy do współpracy wszystkie strony, których projekt dotyczy – władze, organizacje pozarządowe i mieszkańców. W ramach projektu będą się odbywać otwarte spotkania, na których będziemy omawiać projekt i sytuację w mieście.
Więcej szczegółów na temat projektu i prowadzonych działań będziemy publikować na bieżąco na stronie www.akcjakonin.pl/lokale-ngo.
W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres – akcja@akcjakonin.pl.
Janusz Miedziński
Stowarzyszenie Akcja Konin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

baner-300x90

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG