akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Konińskie Spotkania z Przeszłością – zaproszenie

2016/10/15


W ramach cyklu „Konińskie spotkania z przeszłościa”, Fundacja Pełnym GłosemKonińskie Wspomnienia i Akcja Konin zapraszają 21 października na godz. 18.00 do budynku Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 1-3, na spotkanie z Leszkiem Kwiatkowskim, hebraistą, tłumaczem literatury hebrajskiej, pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Leszek Kwiatkowski opowie o wielowymiarowości języka hebrajskiego i jego powiązaniach z religią, a w szczególności z Kabała.

„Spotkania” są odpowiedzią na niszczenie w ostatnim czasie pozostałości po licznej do czasów wojny społeczności żydowskiej, która stanowiła wówczas około 30% mieszkańców Konina. Chcielibyśmy zaprosić koninian do comiesięcznych spotkań, podczas których będziemy przybliżać wiedzę na temat wielokulturowej historii miasta, gdzie obok siebie mieszkali Polacy i przedstawiciele innych narodowości, gdzie sąsiadowali ze sobą katolicy, ewangelicy, wyznawcy judaizmu i nieliczni prawosławni. Naszym celem jest pokazanie, jak ważną rolę odgrywały te społeczności i co wnosiły do atmosfery Konina, ale również zapoznanie z religią, tradycją i kulturą dawnych jego mieszkańców.

Link do wydarzenia na FB tutaj

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG