akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Ankieta dla NGO

2015/03/26


Zwracamy się z prośbą do wszystkich konińskich organizacji pozarządowych o wypełnienie ankiety w naszym projekcie. Jest ona dostępna pod poniższym adresem:

Ankieta dla NGO

Ankieta posłuży do opracowania danych w prowadzonym przez Stowarzyszenie Akcja projekcie w ramach którego chcemy zebrać informacje na temat sposobu i częstotliwości korzystania z lokali miejskich w Koninie.

Zebrane informacje pomogą nam w przygotowaniu raportu oraz materiałów pomocniczych dla organizacji korzystających bądź chcących skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Będą one również przydatne przy opracowaniu propozycji ewentualnych zmian które w ramach projektu przygotujemy i przedłożymy w Urzędzie Miasta Konina.

Z poważaniem,
Zespół Akcji Konin

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG