akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Dwa nowe zabytki w Koninie

2011/05/12


W okolicach Dworca PKP stoją dwie tablice informacyjne o Bursztynowym Szlaku Rowerowym wykonane przez Urząd Miejski w Koninie i Starostwo Powiatowe w Koninie, a współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Na tablicach tych umiejscowiono dwa nowe konińskie zabytki: kościół Miłosierdzia Bożego przy ulicy Szpitalnej w starym Koninie (obecnie jeszcze w budowie)  i kościół św. Maksymiliana Kolbe przy ulicy M.Kolbe w nowym Koninie wybudowany w latach 70. Po raz kolejny osoby odpowiedzialne za promocje wizerunku miasta czegoś nie dopatrzyły. To już się niestety staje regułą w naszym mieście.
Zapyta ktoś: o co ten szum? Przecież mieszkańcy Konina bardzo dobrze wiedzą, że to nie są zabytki. Odpowiadam od razu: Mieszkańcy Konina owszem, ale nie turyści do których skierowane są te informacje, a którzy potem będą bezskutecznie szukać tych „zabytków”.

Waldemar Duczmal

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG