akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Ekspertyza dendrologiczna Zawiadowcy

2015/07/27


[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Otrzymaliśmy dzisiaj z Urzędu Miejskiego w Koninie ekspertyzę dendrologiczną Zawiadowcy. Wypisujemy tu wszystkie wnioski i zalecenia, dokumenty do pobrania na dole artykułu.

1. Wytrzymałość pnia na złamanie zmalała do 0,27. Wartość aktualnej wytrzymałości pnia na złamanie Sb = 231 % jest wystarczająca. Pień posiada wystarczającą rezerwę wytrzymałości na złamanie. Stabilność drzewa w gruncie zmalała do 0,1. Wartość aktualnej stabilności w gruncie Sk = 81 % jest dalece niewystarczająca. System korzeniowy nie zapewnia stabilności drzewa w gruncie . Inne zagrożenia rozłożyste konary grożą łamaniem i opadaniem na parking.

2. Średnia witalność drzewa rokuje pewne możliwości utrzymania stanu witalnego i poprawę stanu statycznego.

3. Dąb szypułkowy jest drzewem niebezpiecznym, zwłaszcza w tej lokalizacji.

4. Zalecenia

a-Redukcja korony jest konieczna wg  (…) tabeli. Wysokość drzewa powinna zostać obniżona o 3 m (z 22 do 19 m). Całakorona powinna zostać skrócona równomiernie o 3m. Nie powinno się ciąć gałęzi grubszych niż ø 5 cm. Dalsze amputacje grubych konarów są niedopuszczalne. Minimalna wytrzymałość pnia na złamanie wzrośnie do Sb 1 = 398%. Stabilność w gruncie wzrośnie do wartości Sk 1 = 160%.Prace wykonać zgodnie z „. Poradnikiem profesjonalisty nr 1. Cięcie drzew, krzewów i pnączy”. Centrum Dendrologiczne, Pawłowice 2013.

b- Usunięcie posuszu z nad parkingu. Nad stawem – dopóki teren będzie niedostępny – posusz może pozostać na drzewie.

c- Likwidacja stanowisk parkingowych w zasięgu rzutu korony dębu i usunięcie nieprzepuszczalnej nawierzchni na ziemie urodzajną. Mogą zostać posadzone krzewy (niskie) lub trwałe byliny.

d- Łagodne, płynne usunięcie nasypanej warstwy ziemi w obrębie rzutu korony.

5. W przypadku pozostawienia drzewo wymagać będzie stałej kontroli.(posusz). Zaleca się powtórzenia kontroli tensometrycznej za trzy lata.

6. Ocena wartości kompozycyjnej, kulturowej i roli jako pomnika w otoczeniu. Dąb „Zawiadowca” jest wyraźnym akcentem w pasie zieleni pomiędzy terenem kolejowym a miastem. Dąb pełni funkcje estetyczne i ekologiczne; izoluje miasto od uciążliwości ważnej linii kolejowej. Dąb „Zawiadowca” może podkreślać historyczne wydarzenie budowy i znaczenie linii kolejowej i samego dworca dla miasta. Lepiej wyeksponowany nad kolejowym zbiornikiem wody może przyczynić się podniesienia wartości estetycznych i komfortu podróżnych kolejowych jak i użytkowników parkingu.

7. Sugestie aranżacji otoczenia w kontekście planowanej rozbudowy dworcaPKP, Przy budowie parkingu ucierpiały drzewa, niektóre zostały wycięte. Uratowanie dębu „Zawiadowca” nie tylko utrzyma funkcje całego zadrzewienia ale i uwypukli walory samego drzewa pomnikowego.

8. Propozycje niezbędnych zakazów w stosunku do drzewa. Dąb „Zawiadowca” nie ma statusu pomnika przyrody. Podlega więc zasadom ogólnej ochrony przyrody w mieście (Ustawa o Ochronie Przyrody wraz z wszystkimi aktami uzupełniającymi).

9. Zasadność ustanowienia dębu pomnikiem przyrody z ewentualnymi zakazami (strefa ochronna). Ustanowienie zakazów i ograniczeń w związku z ochroną pomnika przyrody – po jej ustanowieniu – leży w gestii uchwały rady miasta. Ustanowienie pranej strefy ochronnej w promieniu 15 od pnia drzewa będzie związane z problemem rozwiązania kolizji z basenem i parkingiem. Szczególnej troski wymagać będzie rozwiązanie kolizji z basenem. Dąb „Zawiadowca” nosi wszelkie potrzebne znamiona – zarówno pod względem dendrometrycznym jak i znaczenia historyczno-kulturowego – do objęcia go ochroną pomnikową. Jego witalność – aczkolwiek obniżona – rokuje możliwości znacznego przedłużenia jego egzystencji. W chwili obecnej konieczna są następujące prace pielęgnacyjno – zabezpieczające (por. też p. 4): – eliminacja stanowisk parkingowych w obrębie rzutu korony,
– zmiana nawierzchni,
– stosowne wygrodzenie,
– uporządkowanie otoczenia (zaplecza sklepu, basenu w tym wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew sąsiednich),
– tablica informacyjna o drzewie, znaczeniu i zagrożeniu przez spadające suche gałęzie.

10. W obrębie dębu szypułkowego nie stwierdziłem żadnych organizmów chronionych.

Ekspertyza dendrologiczna Zawiadowcy

Badanie 1

Badanie 2[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG