akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Ekspertyza techniczna estakady nr 5 w ciągu drogi krajowej nr 25 Trasy bursztynowej w Koninie

2018/02/25


Przedstawiamy eskpertyzę techniczną tzw.przeprawy. Wniosek z eksperty, cyt:

„Potwierdzeniem hipotezy, że przyczyną korozji kabli jest nieprawidłowa iniekcja kanałów kablowych, w tym zła jakość iniektu, jest stwierdzenie występowania ognisk korozji na prawie całej długości zerwanego kabla.
Jeśli hipoteza ta jest prawdziwa – a wskazują na to zarówno badania iniektu, jak i stanu zerwanego kabla, to z uwagi na to, że w podobny sposób prowadzono iniekcję pozostałych kabli (ten sam skład mieszanki stosowanej do iniekcji oraz ta sama technologia iniekcji), również w przypadku innych kabli mogą występować mniejsze lub większe ogniska korozji, co może w przyszłości doprowadzić do ich zerwania. Wniosek ten dotyczy nie tylko analizowanej estakady wschodniej E5, ale wszystkich pozostałych obiektów składających się na przeprawę „Most Unii Europejskiej” w ciągu drogi krajowej 25. (…) Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań zaczynu i kabla w miejscujego zerwania oraz badań makroskopowych całego zerwanego kabla (w tym iniektu) po jego demontażu, uważamy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że opisany stan może dotyczyć pozostałych kabli. (…) Przeprowadzona analiza statyczno-wytrzymałościowa wskazuje, że zmiana technologii sprężania (kolejność naciągu kabli, sposób naciągu kabli długich – naciąg jednostronny czy dwustronny), nie powoduje istotnej zmiany w rozkładzie sił wewnętrznych (naprężeń) wywołanych sprężeniem, jednak pod warunkiem poprawnej pracy wszystkich kabli. Natomiast istotny wpływ na rozkład sił wewnętrznych ma zerwanie kabla 31C15,7 („długiego”). Zerwanie jednego kabla powoduje zmniejszenie efektów sprężenia o ok. 15- 20%, natomiast zerwanie drugiego kabla „długiego” w tym samym przęśle powoduje zmniejszenie efektów sprężenia o ponad 35%. [inlinetweet prefix=”” tweeter=”” suffix=””]Stan taki jest groźny dla bezpieczeństwa eksploatacji konstrukcji i stwarza realne zagrożenie wystąpieniem katastrofy. Z tego powodu, do czasu naprawy (odtworzenia) uszkodzonego kabla obiekt nie może być użytkowany.[/inlinetweet] „

 

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG