akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Handlowy Salon Miasta, czyli o MPZP dla Pociejewa.

2017/04/17


Od niecałych dwóch tygodni mamy wgląd w projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie – MPZP) dla ul. Gajowej oraz dla Pociejewa. Szczególnie ten drugi zasługuje na uwagę, gdyż projekt planu umożliwia zbudowanie kolejnego w Koninie centrum handlowego, jako trzonu zespołu usługowo-rekreacyjnego, który miałby powstać we wschodniej części wyspy.

Oznacza to, że w miejscu obecnego stadionu miejskiego na Pociejewie mogłoby zostać wybudowane centrum handlowe o powierzchni ok. 20000m2, co odpowiada wielkości Galerii nad Jeziorem. Zastanawiające jest czy miasto ma inwestora, który zdecydowałby się wybudować czwartą galerię (wliczając galerię Dekady w miejscu dworca PKP) w Koninie. Tajemnicą poliszynela jest, że już w przypadku galerii dworcowej Dekada miała problem ze znalezieniem dyskontu, który wynająłby przestrzeń pod sklep wielkopowierzchniowy wchodzący w skład centrum handlowego. Potencjalni najemcy dochodzą do wniosków, że jeśli chodzi o powierzchnie handlowe Konin jest nasycony i niechętnie zapatrują się na lokalizację kolejnych sklepów.

Jednak włodarze miejscy w swoich działaniach z uporem twierdzą, że galerie handlowe są niezbędnym elementem rozwoju Konina, a miasto nie ma możliwości przeprowadzenia jakiejkolwiek większej inwestycji bez umożliwienia prywatnemu inwestorowi wybudowania centrum handlowego.

Nie trzeba dodawać, że tak duża galeria handlowa położona w bezpośrednim sąsiedztwie Starówki wieszczy jej ostateczne zapomnienie. Wtedy wszelkie programy rewitalizacji przeprowadzane przez Urząd Miejski i tak nie będą miały większego sensu. Mały handel i usługi ulokowane na Starówce i toczące się wokół nich życie najprawdopodobniej nie zniesie konkurencji galerii handlowej i spowoduje dalszą degradację najstarszej części miasta. Przy galerii handlowej na Pociejewie Bulwar Nadwarciański świecić będzie pustkami, a po godzinach funkcjonowania urzędu Plac Wolności będzie zamieniać się w martwą połać bruku.

Warto zaznaczyć, że sam projekt MPZP niewiele ma przy tym wspólnego z odpowiedzialną urbanistyką – podobnie jak w przypadku dworca PKP miasto niechętnie stosuje i tak skromne narzędzia planistyczne jakie zapewniają mu przepisy. Potencjalni inwestorzy będą mogli kształtować ten teren praktycznie całkowicie wedle własnego uznania, bez troski o odpowiedzialną i przyjazną dla mieszkańców przestrzeń skupiając się na maksymalizacji zysków jakie mogą uzyskać z inwestycji. Zapisy planu są bardzo ogólne, jak na priorytetową dla Konina lokalizację, a przekształcenia które tu nastąpią odcisną swoje piętno na mieście na długie dekady.

Pociejewo z potencjalnego zwornika Starej i Nowej części miasta może stać się przyczyną śmierci tej pierwszej. Umożliwienie inwestowania bez uwzględnienia interesu mieszkańców, ani wzięcia pod uwagę kontekstu pobliskiej Starówki spowoduje nieodwracalne zmiany. Dlatego ważny jest dialog z mieszkańcami i publiczna debata o tej przestrzeni. Brak przy tym wciąż informacji na temat realizacji kładki łączącej Kurów z wyspą, czy szczegółów planowanego rozpoczęcia budowy ciepłowni geotermalne. Nie wiadomo też czy ustalane są jakiekolwiek umowy partycypacyjne z inwestorami w kwestii zagospodarowania Pociejewa, ani czy magistrat ma w ogóle jakichkolwiek potencjalnych partnerów gotowych do zainwestowania w tak promowany od lat „ekologiczny salon miasta”. Póki co zapowiada się nowy handlowy salon miasta, bez skupiania się na rzeczywistych potrzebach mieszkańców i szansach jakie niesie lokalizacja Pociejewa w sercu Konina i Doliny Warty.

To, co boli najbardziej to fakt, że nikt z UM nie zapytał mieszkańców czego oni oczekują od nowego Pociejewa. Konsultacje w tej sprawie przeprowadziła Pracownia Miejska w formie konsultacyjnej gry miejskiej. Żadna z wypracowanych wówczas koncepcji nie zainteresowała urzędników.

W Nowym Koninie brakuje terenów zielonych, nie ma ani jednego parku, nieliczne skwery nie zapewniają odpowiedniej powierzchni dla wypoczynku, rekreacja stoi na niskim poziomie, a postulaty tworzenia terenów zielonych (np. przy dębie Zawiadowcy) są zbywane jako kosztowne i nieprzynoszące zysków. Urząd Miejski stroni od wszelkich form realnego wpływu mieszkańców na kształt i funkcjonowanie Konina obawiając się, że niekoniecznie muszą one być zbieżne z wizjami władz miasta.

Sposób traktowania mieszkańców widać bardzo dobrze w sposobie prowadzenia gospodarki przestrzennej miasta. Konsultacje ustalone zostały na godzinę 16.00 (co i tak jest postępem w stosunku do wcześniejszych przypadków, gdy odbywały się one np. o godz. 12.00), podczas gdy np. w Poznaniu konsultacje odbywają się najczęściej ok. godziny 18.00, a dodatkowo organizowane są w miejscu, gdzie mieszkańcy mają największą łatwość dotrzeć – np. osiedlowa szkoła. W Koninie urzędnicy przychodzą, rozkładają niewiele mówiący dla przeciętnego mieszkańca (czy też radnego) rysunek planu i zaczynają monolog co on przedstawia licząc naiwnie, że wszyscy są w stanie na bieżąco sobie to wyobrazić. Tymczasem w Poznaniu dyskusja z mieszkańcami nad planem rozpoczyna się prezentacją multimedialną przygotowaną wcześniej przez urbanistów, gdzie prezentują proces powstawania planu, wykonane analizy, wcześniejsze koncepcje, tłumaczą czemu plan wygląda tak a nie inaczej, a całość wieńczą wizualizacją komputerową jak mógłby wyglądać docelowo zagospodarowany zgodnie z wyłożonym planem teren. W Koninie nie zobaczymy jak Urząd wyobraża sobie zagospodarowanie danego terenu, z czego wynika dany fragment projektu, a wizualizacje 3D to już kompletna abstrakcja. Warto wspomnieć, że w Poznaniu konsultacje odbywają się DWUETAPOWO, aby mieszkańcy mieli jeszcze większy wpływ na wyjściowy kształt MPZP. W Koninie natomiast konsultacje odbywają się tylko dlatego, że tego wymagają przepisy ustawy.

Tyrady na temat nieprzystępności Urzędu dla mieszkańców można by mnożyć. Dlatego zamiast tego zachęcamy do przyjścia na konsultacje i współdecydowania o losach konińskiego Pociejewa – konsultacje społeczne odbędą się w środę, 19.04.2017 roku, o godzinie 15.00 dla ul. Gajowej, a o 16.00 dla Pociejewa w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Projekty planów zagospodarowania można znaleźć pod poniższym adresem internetowym:

https://bip.konin.eu/index.php?d=komunikaty&komunikat_id=1017

Filip Walkowiak

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG