akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Historia pewnego zapytania ofertowego cz.I

2016/09/11


[vc_row][vc_column][vc_column_text]Od ponad miesiąca trwają konsultacje Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Miasta Konina 2016-2023. Diagnoza społeczno-gospodarcza, jako obszar zdegradowany, wskazała Starówkę i to jej będą dotyczyły różnego rodzaju projekty rewitalizacyjne. Projekty mogą być zgłaszane przez mieszkańców miasta. O dziwo mało, w kontekście rewitalizacji Starówki, mówi się o jej najstarszym zabytku, Domu Zemełki, mimo, że już na początku roku padł pomysł przeznaczenia go na rozszerzenie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych.  

Co prawda na styczniowej sesji Rady Miasta kierownik COP, na pytanie radnego Witolda Nowaka, twierdził, że nie ma jeszcze konkretnych planów wykorzystania tego budynku, ale już w kwietniu ujrzała światło dzienne jego koncepcja, która stała się obowiązującą. Mam nadzieję, że zostanie poddana, tak jak i inne pomysły na starówkę, szerokim konsultacjom społecznym, tym bardziej, że trwają już prace nad dokumentacją Domu Zemełki. W marcu 2016 na stronie Urzędu Miejskiego w Koninie mogliśmy przeczytać, że:

(…) projekt „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nie dotyczy projektów inwestycyjnych. Jedyna mała inwestycja związana jest z zagospodarowaniem podwórka przy Domu Zemełki.

Trzy miesiące później  ogłoszono  zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na cały Dom Zemełki w ramach tego projektu. Ponawiano je trzykrotnie. Pierwsze zapytanie (z 2.06.2016 r.) unieważniono ze względu na zbyt wysokie ceny oferentów, drugie ( z 1.07.2016 r.) z powodu, cytuję:

Unieważnienie wynika z konieczności dostosowania procedury udzielenia zamówienia do zasad i wytycznych obowiązujących przy realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zapisów projektu umowy o dofinansowanie, co do których zamawiający uzyskał wiedzę po wszczęciu niniejszego postępowania.

Wynikiem ostatniego zapytania było wybranie, 1. września 2016 r., z jedenastu zgłoszonych ofert,  firmy  Toya Design, która zaproponowała cenę 97600 zł.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Firma Toya Design nie jest firmą zupełnie nieznaną w Koninie. Projektowała znaki dla Geotermii Konin i MPEC, a także, z inicjatywy radnego Kazimierza Lipińskiego, tramwaj wodny Pociejewo 1 dla konińskiego PKS. Wcześniej, w marcu 2015 r., Toya Design współpracowała z firmą Art Serwis radnego Lipińskiego przy aranżacji wnętrza Klubu Profesorskiego Uniwersytetu Warszawskiego[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2151″ img_size=”medium” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2126″ img_size=”510×510″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2128″ img_size=”large”][vc_column_text]

Toya Design złożyła swoją ofertę w pierwszym zapytaniu, unieważnionym ze względu na zbyt wysokie ceny proponowane przez oferentów. Zaproponowała wtedy cenę 147 600 zł. W tym samym postępowaniu troje oferentów zaproponowało znacznie niższe ceny.

  • TS Projektowanie – 26 807 zł
  • Biuro Projektów Organizacji i Zaopatrzenia Inwestycji „TECHPLAN” – 73 308 zł
  • Biuro Projektowe eM. FORMA – 73 800 zł

Zapytanie unieważniono z powodu, cytuję:
Oferty spełniające wymagania i warunki określone w zapytaniu, przekraczają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2127″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_single_image image=”2139″ img_size=”full”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 

 

Przejrzałem dokładnie dokumenty związane drugim zapytaniem i znalazłem jedną różnicę w zapisach, których może dotyczyć jego unieważnienie. W pierwszym i drugim zapytaniu w projekcie umowy  na str 2 jest:

3 pkt 1. Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy „Wykonawca” zrealizuje w terminie do dnia …..……2016 roku.

a w ostatnim, trzecim,  widnieje zmieniony rok:

3 pkt 1. Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy „Wykonawca” zrealizuje w terminie do dnia …..……2017 roku.

To dość istotna zmiana – oferenci startujący w pierwszym zapytaniu, ze względu na ograniczony do końca 2016 r czas być może zmuszeni byli podać wyższą cenę, żeby zdążyć wykonać prace. Nie wiem jeszcze ile firm złożyło oferty w drugim i trzecim postępowaniu. Ciekawią mnie ceny, jakie zaproponowały, bo jak widać ostatecznie przyjęto ofertę z dość wysoką ceną, która nie miałaby szans w pierwszym postępowaniu  – 97 600 zł. Przypomnę, że aż trzy z nich były poniżej tej kwoty (zdjęcie obok). We wszystkich zapytaniach obowiązywało tylko jedno kryterium oceny – 100% ceny.Wystąpiłem do Urzędu Miejskiego w Koninie o oferty cenowe z drugiego i trzeciego zapytania. Wkrótce opublikuję porównanie wszystkich ofert jakie wpłynęły w tej sprawie do UM w Koninie

Waldemar Duczmal[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG