akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Mała uwaga do projektu Strategii Rozwoju Konina 2015-2020

2015/05/20


Na najbliższej sesji Rady Miasta poddany pod głosowanie zostanie projekt Strategii Rozwoju Miasta Konina na 2015-2020. Akcja Konin uczestniczyła rok temu w warsztatach, na których dokonano między innymi analizy SWOT potencjału Konina. Nikt wtedy nie wiedział jakie wody geotermalne znajdziemy pod Pociejewem i wydaje nam się, że z nienależytą uwagą potraktowano wtedy te zasoby. Są ujęte w dokumencie, dopisano do niego duży akapit o Pociejewie, ale mało z tego dla samej strategii wynika. Nie ma nic o naszych wodach geotermalnych w czynnikach rozwoju gospodarczego Konina, za jedną z silnych stron naszego miasta uznano obszary Natura 2000 (one raczej będą wykorzystanie Pociejewa hamować), itp. Być może gdyby zaktualizować strategię o to co wiemy teraz, zmieniłaby się wizja i misja Konina i jego cele strategiczne? Chyba warto spróbować.

W.Duczmal

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG