akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2014 r.

2015/06/24


 

 

Urzędowe wykazy są dla nas trochę niedoskonałe, więc ułatwiamy sobie pracę odpowiednio je przetwarzając, a jako, ze jesteśmy wielkimi zwolennikami otwartych danych dzielimy się więc także z Wami. Dzisiaj prezentujemy infografikę pokazującą jak wydawane są pieniądze przeznaczane na realizacje zadań dla NGO’s w rozbiciu na poszczególne organizacje sięgające po środki samorządowe. Suma tych wydatków to 6 138 878, 56 zł.Szczegółowa lista zadań na które udzielono dotacje pod tym linkiem
Wykaz dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG