akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Otwarty List Protestacyjny lokalnych przedsiębiorców

2013/06/29


W odpowiedzi na prośbę nadesłaną przez grupę konińskich przedsiębiorców, publikujemy treść listu protestacyjnego jaki został przez nich wystosowany.

Otwarty List Protestacyjny

My niżej podpisani przedstawiciele konińskich kupców i rzemieślników stanowczo sprzeciwiamy się postanowieniom Uchwały Rady Miasta Konina nr 546 z dnia 27.03.2013 o podjęciu decyzji dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Błaszaka w Koninie. Nieruchomość, o której mowa, zabudowana jest pasażem handlowym, w którym swoją działalność gospodarczą prowadzi trzynastu lokalnych przedsiębiorców.

W uzasadnieniu ww. Uchwały podniesiono konieczność przeprowadzenia generalnego remontu omawianego obiektu. W pełni podzielamy opinię Rady Miasta w tej materii. Zabrakło niestety wyjaśnienia, z jakiego powodu taki stan rzeczy ma miejsce. Zły stan techniczny obiektu wynika tylko i wyłącznie z rabunkowej polityki prowadzonej przez administratora obiektu, który nie inwestował środków finansowych (w postaci czynszu odprowadzanego przez najemców) na rzecz utrzymania dobrego stanu technicznego nieruchomości. Od momentu przejęcia obiektu przez miasto nie przeprowadzano generalnych remontów. W tym samym czasie większość najemców poniosła znaczne środki finansowania dostosowanie wynajmowanych powierzchni do swojej działalności oraz przeprowadziła liczne remonty mające na celu utrzymanie lokali w dobrym stanie.

Pragniemy zwrócić uwagę na wysoką społeczną szkodliwość planowanych działań. Decyzja władz miasta o zamiarze sprzedaży nieruchomości na rzecz jednego podmiotu, jej atrakcyjne lokalizacja oraz wymiary działki – to wszystko każe nam domniemywać ponad wszelką wątpliwość, że na jej terenie powstanie kolejny supermarket. Działalność tego typu podmiotów jest rabunkowa, jej jedynym efektem jest wyprowadzenie środków z naszego miasta oraz wyniszczenie drobnych, prywatnych przedsiębiorców działających w okolicy. Kilkadziesiąt takich placówek wyprowadza w ciągu roku z naszego miasta dziesiątki milionów złotych, które powinny być inwestowane na terenie miasta. Sądzimy, że ma to ogromny wpływ na postępującą degradację gospodarczą Konina.

My, przedsiębiorcy, obywatele miasta Konina stanowczo sprzeciwiamy się takiemu przeznaczeniu omawianej nieruchomości!

My handlowcy i rzemieślnicy ubolewamy nad faktem, że władze naszego miasta, które wybraliśmy w wyborach powszechnych, nie wspierają rodzimych przedsiębiorców i nie chronią ich jako najwyższej wartości. Proszę pamiętać, że my zarobione środki wydajemy w KONINIE! Tutaj mieszkamy, tutaj zarabiamy, tutaj kupujemy, tutaj płacimy podatki, tutaj chodzimy na wybory i jako suweren domagamy się uczciwego traktowania! Poszukiwanie środków do powiększenia miejskiej kasy nie może być wyłącznym motywem działania włodarzy naszego miasta, gdyż wkrótce może się okazać, że nie pozostało już nic do sprzedania…

Domagamy się podjęcia dyskusji na forum publicznym na temat przyszłości naszego miasta i problemu jego postępującej degradacji.

Z poważaniem,

Jedni z ostatnich… kupcy i rzemieślnicy konińscy

Skan oryginalnego pisma znajdziecie tutaj: Otwarty list protestacyjny

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG